do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Starostwo Powiatowe Projekty Zdrowy pracownik to efektywny pracownik

Zakres projektu

W ramach projektu zostaną zmodernizowane stanowiska pracy, poprzez zakup ergonomicznych mebli (biurka, krzesła, podnóżki i podstawki pod monitor) i sprzętu komputerowego (monitory, myszki i klawiatury z odpowiednimi podkładkami). Efektem realizacji projektu będzie poprawa komfortu i warunków pracy uwzględniających czynniki zdrowotne. Ponadto zostanie przeprowadzone szkolenie pracowników z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz metod radzenia sobie ze stresem w pracy. Szkolenie będzie miało charakter wyłącznie praktyczny – warsztatowy.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, które bezpośrednio mogą prowadzić do wcześniejszej rezygnacji z aktywności zawodowej 94 (71 kobiet) pracowników administracyjno – biurowych Starostwa Powiatowego w Kłobucku, poprzez udział pracowników w szkoleniu oraz zapewniając modernizację stanowisk pracy w okresie realizacji projektu, tj. od 05.10.2020 r. - 26.02.2021 r.

Finansowanie i realizacja projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Wartość projektu: 275 437,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS: 242 385,00 zł (wkład UE: 234 121,87 zł).

Projekt realizowany będzie w terminie od 05.10.2020 r. do 26.02.2021 roku. Beneficjentem projektu jest Powiat Kłobucki.

 

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl”.