do góry
ikona25 lutego 2019 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Kłobucku.

Informacja dotycząca rozkładów jazdy:

  • na liniach komunikacyjnych w obrębie powiatu kłobuckiego,
  • na liniach komunikacyjnych wykraczających poza powiat jednak niewykraczających poza obszar województwa,

względem których tutejszy organ prowadził postępowanie administracyjne w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób.

www.autobusowyrozkladjazdy.pl