do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025ikonaPraca aptek od dnia 01.04.2024 r.
Strona główna Starostwo Powiatowe Projekty Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2023

 

Zakres projektu

PROGRAM ZAKŁADA WSPIERANIE FINANSOWE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH, POLEGAJĄCYCH   NA PROWADZENIU I ZAPEWNIENIU MIEJSC W OŚRODKACH WSPARCIA „SENIOR+”.

Cel projektu

ELEM STRATEGICZNYM PROGRAMU JEST ZWIĘKSZENIE UCZESTNICTWA SENIORÓW – OSÓB  NIEAKTYWNYCH  ZAWODOWO W WIEKU 60 LAT I WIĘCEJ  -  W ŻYCIU SPOŁECZNYM POPRZEZ  UMOŻLIWIENIE IM KORZYSTANIA Z USŁUG W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ LUB KINEZYTERAPII, OFERTY EDUKACYJNEJ, REKREACYJNEJ I OPIEKUŃCZEJ .

W OŚRODKU WSPARCIA SENIOROM UDOSTĘPNIANIA JEST INFRASTRUKTURA POZWALAJĄCA NA AKTYWNE SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU. PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA KTÓRYCH CELEM JEST ZAKTYWIZOWANIE I ZAANGAŻOWANIE SENIORÓW W DZIAŁANIA SAMOPOMOCOWE I NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO.

Finansowanie i realizacja projektu

POWIAT KŁOBUCKI REALIZUJE W DZIENNYM DOMU ‘SENIOR+” W KŁOBUCKU, ul. RÓMMLA 4A   ZADANIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021- 2025 , EDYCJA  2023

MODUŁ II  - ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI „SENIOR+”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 81.600,00 ZŁOTYCH  , CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 267.000,00 ZŁOTYCH