do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025ikonaPraca aptek od dnia 01.04.2024 r.
Strona główna Starostwo Powiatowe Wydziały i Oddziały Starostwa

Główna siedziba

Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13
tel. (34) 310 95 00, fax: (34) 310 95 07

 • Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

  Naczelnik Wydziału Aleksandra Michalak-Głąb
  pokój nr 129, tel. (34) 310 95 46
 • Oddział Administracyjno - Gospodarczy

  Kierownik Oddziału – Tomasz Karwat
  pokój nr 19, tel. (34) 310 95 23
 • Wydział Finansowy

  Skarbnik Powiatu (Główny Księgowy) - Katarzyna Kurowska
  pokój nr 4, tel. (34) 310 95 04

 • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

  Naczelnik Wydziału - Katarzyna Nowakowska
  pokój nr 107, tel. (34) 310 95 60

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Naczelnik Wydziału - Lesław Siedlak
  pokój nr 134, tel. (34) 310 95 62

 • Wydział Organizacyjny

  Naczelnik Wydziału - Zbigniew Zych
  pokój nr 17, tel. (34) 310 95 17

  Zastępca Naczelnika - Anna Tukajska-Drzazga
  pokój nr 18, tel. (34) 310 95 18
 • Oddział Informatyki

  Kierownik Oddziału – Grzegorz Pietruszka
  pokój nr 14, tel. (34) 310 95 14

Siedziba: Kłobuck, ul. ks. Ignacego Skorupki 46A

 • Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

  Naczelnik Wydziału - Joanna Kulejewska
  tel. (34) 310 06 41
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

  Naczelnik Wydziału - Andrzej Wystalski
  tel. (34) 310 06 78

 • Wydział Inwestycji i Rozwoju

  Naczelnik Wydziału - Piotr Mach
  tel. (34) 310 06 70

 • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  Naczelnik Wydziału - Andrzej Kaczmarek
  tel. (34) 310 06 69
 • Wydział Komunikacji i Transportu

  Naczelnik Wydziału - Iwona Mercik
  Zastępca Naczelnika - Ilona Lis
  tel. (34) 321 45 00

 • Samodzielne stanowisko do spraw zdrowia

  Inspektor - Roman Kudelski
  tel. (34) 310 06 47