do góry
Strona główna Starostwo Powiatowe Nieodpłatna pomoc prawna
 

Nieodpłatna pomoc prawna

Zmiana godzin pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W związku z przypadającymi dniami ustawowo wolnym od pracy (tj. 1 i 3 maja 2018r. ) zmianie ulega harmonogram dyżurów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiacie Kłobuckim

Punkt NPP zlokalizowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu, ul. Częstochowska 95

 • za 1 maja – dyżur 4 maja od godz. 14.00 do 18.00

Punkt NPP zlokalizowany w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, Częstochowska 13

 • za 3 maja – dyżur 30 kwietnia od godz. 12.00 do 16.00

Punkt NPP zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, Rynek im Jana Pawła II 13

 • za 1 maja – dyżur 30 kwietnia od godz. 8.00 do 12.00,
 • za 3 maja – dyżur 8 maja od godz. 9.00 do 13.00

 Punkt NPP zlokalizowany w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej, ul. Śląska 20

 • za 1 maja – dyżur 2 maja od godz. 8.00 do 16.00,
 • za 3 maja – dyżur 8 maja od godz. 8.00 do 17.00

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uruchomiono cztery punkty na ternie powiatu obsługujące mieszkańców z naszego terenu. Wskazówek, jak postępować w określonych sytuacjach konfliktowych, udzielają adwokaci i radcy prawni.  

Zapraszamy do korzystania z usług.

W 2018 roku, na terenie powiatu kłobuckiego funkcjonuje darmowa pomoc prawna w następujących lokalizacjach:

Punkt w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, pok. nr 11

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 1400 - 1800
Wtorek 1400 - 1800
Środa 1400 - 1800
Czwartek 1400 - 1800
Piątek 1400 - 1800

 

Punkt w Gminie Lipie
Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu, ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 1200 - 1600
Wtorek 1200 - 1600

 

Punkt w Gminie Krzepice
Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

Godziny otwarcia:

Środa 1300 - 1700
Czwartek 1200 - 1600
Piątek 1200 - 1600

 

Punkt w Gminie Wręczyca Wielka
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej, ul. Śląska 20 pok. nr 2

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 1300 - 1700
Wtorek 1000 - 1400
Środa 1000 – 1400
Czwartek 1300 - 1700
Piątek 1000 - 1400


Celem systemu jest zagwarantowanie nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występujących w naszym kraju barier finansowych utrudniających korzystanie z profesjonalnej usługi prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na: 

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
 • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub
  o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.