do góry
ikonaPowiat Kłobucki - bez smogu żyje się lepiejikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020ikonaFILM - Szkolnictwo zawodowe szansą dla ucznia i rynku pracy - pierwsza konferencja on-line w Powiecie Kłobuckim
Strona główna Starostwo Powiatowe Nieodpłatna pomoc prawna
 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

W 2019 roku, na terenie powiatu kłobuckiego darmowa pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie udzielane są w następujących lokalizacjach i w podanych poniżej godzinach pracy:

Punkt w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, pok. nr 13

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 1400 - 1800
Wtorek 1400 - 1800
Środa 1400 - 1800
Czwartek 1400 - 1800
Piątek 1400 - 1800

 

Punkt w Gminie Lipie
w punkcie jest świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu, ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 1300 - 1700
Wtorek 900 - 1300

 

Punkt w Gminie Krzepice
w punkcie jest świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

Godziny otwarcia:

Środa 1300 - 1700
Czwartek 1200 - 1600
Piątek 1200 - 1600

 

Punkt w Gminie Wręczyca Wielka
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej, ul. Śląska 20 pok. nr 2

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 1300 - 1700
Wtorek 1000 - 1400
Środa 1000 – 1400
Czwartek 1300 - 1700
Piątek 1000 - 1400

 

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uruchomiono cztery punkty na ternie powiatu obsługujące mieszkańców z naszego terenu, w których adwokaci i radcy prawni udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Celem systemu jest zagwarantowanie nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występujących w naszym kraju barier finansowych utrudniających korzystanie z profesjonalnej usługi prawnej.

Zgodnie z ustawą, uprawnieni do darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) oraz do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, są:

 • młodzież do 26. roku życia oraz seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci i weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na: 

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
 • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.     
     

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • przekazanie informacji o uprawnieniach przysługujących osobie, która zwróci się o udzielenie informacji lub o spoczywających na niej obowiązkach, a także wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu  problemu a w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Zapraszamy do korzystania z porad prawnych i innych form poradnictwa