do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Starostwo Powiatowe Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

 

I N F O R M A C J E

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 mający siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, będzie obsługiwał

w trybie pracy zdalnej do odwołania

 

Informacja dotycząca Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kłobuckim

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej, dla osób zainteresowanych, porady będą udzielane także stacjonarnie, w punktach udzielania nieodpłatnych porad prawnych, zlokalizowanych:

w Gminie Wręczyca Wielka, ul. Śląska 20, Wręczyca Wielka (w budynku 
    Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wlk.) - od dnia 1 września 2021 roku

w Gminie Lipie, ul.Częstochowska 95, Lipie (w budynku Gminnego Ośrodka
   Kultury w Lipiu) - od dnia 6 września 2021 roku.

Punkty w Kłobucku i Krzepicach, będą nadal udzielać porad zdalnie.

 

 

Zachęcamy do obejrzenia e-audycji umieszczonych na kanale YouTube Powiatu Kłobuckiego dotyczących

 Podstaw prawa dla uczniów szkół podstawowych oraz Prawa spadkowego.

 

W dniu 14 maja 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), która w art. 29 zmienia ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Wprowadzone zmiany zakładają objęcie zakresem nieodpłatnej pomocy prawnej również części przedsiębiorców. Uchwalony przepis art. 4 ust. 1 ustawy w nowym brzmieniu przewiduje, że „nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku”. Przepis obowiązuje od dnia 16 maja 2020 roku. Został również uchylony przepis art. 3 ust. 2 tej ustawy, który stanowił, że: „Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności”.  
Zapraszamy do korzystania z dostępnej formy pomocy.

Numer telefonu kontaktowego: 34 310 95 12

W związku z obecną sytuacją epidemiczną na terenie Polski nieodpłatna pomoc prawna w punktach zlokalizowanych w Gminie Wręczyca Wielka, Gminie Krzepice i Gminie Lipie świadczona będzie od dnia 4 stycznia 2021 roku do odwołania za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (PRACA ZDALNA).

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawierający oświadczenie (Oświadczenie korzystającego z nieodpłatnej pomocy prawnej - w tabeli poniżej), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest złożenie oświadczenia ustnie, przez telefon.

 

Punkt w Gminie Wręczyca Wielka – tel. 537 123 232, 533 565 638,

Godziny świadczenia pomocy:

 • Poniedziałek 13.00  – 17.00
 • Wtorek 9.00  – 13.00
 • Środa 13.00  – 17.00
 • Czwartek 13.00 – 17.00
 • Piątek 13.00  – 17.00

 

Punkt w Gminie Krzepice – tel. 501 037 785,

Godziny świadczenia pomocy:

 • Środa 13.00 – 17.00
 • Czwartek 13.00 – 17.00
 • Piątek 13.00 – 17.00

 

Punkt w Gminie Lipie – tel. 501 037 785,

Godziny świadczenia pomocy:

 • Poniedziałek 13.00  – 17.00
 • Wtorek 9.00 – 13.00

 

W przypadku punktu zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od poniedziałku do piątku świadczone będzie również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (PRACA ZDALNA).

Godziny świadczenia pomocy
Poniedziałek 15:30 - 19:30 tel.kom. 502 101 601  
Wtorek 15:30 - 19:30 tel.kom. 664 010 776
Środa 15:30 - 19:30   tel.kom. 695 623 151 (co druga środa od dn.13.01.2021)
Środa 15:30 - 19:30 tel.kom. 509 534 194 (co druga środa od dn. 20.01.2021)
Czwartek 15:30 - 19:30 tel.kom. 514 048 070  
Piątek 15:30 - 19:30 tel.kom. 791 404 669  

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna

 

Zgodnie z ustawą, uprawniona do darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) oraz do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jest każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie w jednym z wymienionych wcześniej punktów udzielających tych porad.

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294), na terenie Powiatu Kłobuckiego uruchomiono cztery punkty obsługujące mieszkańców z naszego terenu, w których adwokaci, radcy prawni oraz osoby upoważnione, udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.          
Celem systemu jest zagwarantowanie nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występujących w naszym kraju barier finansowych utrudniających korzystanie z profesjonalnej usługi prawnej.

           
Pomoc prawna polega na:

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;        
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu); 
 • porządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.      
             

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • przekazanie informacji o uprawnieniach przysługujących osobie, która zwróci się o udzielenie informacji lub o spoczywających na niej obowiązkach, a także wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu  problemu a w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji         
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Zapraszamy do korzystania z porad prawnych i innych form poradnictwa

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka COVID.pdf 21-07-14 13:05 5.92MB pobierz plik: Ulotka COVID.pdf
doc oświadczenie korzystającego z nieodpłatnej pomocy prawnej....doc 21-01-05 09:52 26.5KB pobierz plik: oświadczenie korzystającego z nieodpłatnej pomocy prawnej....doc