do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025ikonaPraca aptek od dnia 01.04.2024 r.
Strona główna Starostwo Powiatowe Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

 

I N F O R M A C J E

Informacja dotycząca pracy punktów NPP i NPO w 2024 roku

 

 

Zachęcamy do obejrzenia e-audycji umieszczonych na kanale YouTube Powiatu Kłobuckiego dotyczących

Wypadek komunikacyjny

Prawa pacjenta

Cyberprzemoc,  przemoc domowa oraz bezpieczeństwo i odpowiedzialność w internecie

Renty, emerytury, świadczenia pielęgnacyjne i zmiany w nich, ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, prawo pracy i ostatnie zmiany

Podstawa prawa dla uczniów szkół podstawowych

Prawo spadkowe

 

W dniu 14 maja 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), która w art. 29 zmienia ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Wprowadzone zmiany zakładają objęcie zakresem nieodpłatnej pomocy prawnej również części przedsiębiorców. Uchwalony przepis art. 4 ust. 1 ustawy w nowym brzmieniu przewiduje, że „nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku”. Przepis obowiązuje od dnia 16 maja 2020 roku. Został również uchylony przepis art. 3 ust. 2 tej ustawy, który stanowił, że: „Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności”.  
Zapraszamy do korzystania z dostępnej formy pomocy.

Numer telefonu kontaktowego: 34 310 95 12

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawierający oświadczenie (Oświadczenie korzystającego z nieodpłatnej pomocy prawnej - w tabeli poniżej), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest złożenie oświadczenia ustnie, przez telefon.

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna

 

Zgodnie z ustawą, uprawniona do darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) oraz do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jest każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie w jednym z wymienionych wcześniej punktów udzielających tych porad.

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294), na terenie Powiatu Kłobuckiego uruchomiono cztery punkty obsługujące mieszkańców z naszego terenu, w których adwokaci, radcy prawni oraz osoby upoważnione, udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.          
Celem systemu jest zagwarantowanie nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występujących w naszym kraju barier finansowych utrudniających korzystanie z profesjonalnej usługi prawnej.

           
Pomoc prawna polega na:

  • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;        
  • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
  • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu); 
  • porządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.      
               

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • przekazanie informacji o uprawnieniach przysługujących osobie, która zwróci się o udzielenie informacji lub o spoczywających na niej obowiązkach, a także wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu  problemu a w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji         
  • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
  • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Zapraszamy do korzystania z porad prawnych i innych form poradnictwa

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Biuletyn edukacyjny - zbiór informacji prawnych dotyczących alimentacji.pdf 24-03-27 12:07 554.48KB pobierz plik: Biuletyn edukacyjny - zbiór informacji prawnych dotyczących alimentacji.pdf
pdf Informacja dotycząca pracy punktów NPP i NPO w 2024 roku.pdf 24-01-03 13:52 100.72KB pobierz plik: Informacja dotycząca pracy punktów NPP i NPO w 2024 roku.pdf
pdf Poradnik edukacyjny dla Ukraińców.pdf 22-05-27 13:23 9.03MB pobierz plik: Poradnik edukacyjny dla Ukraińców.pdf
pdf Ulotka COVID.pdf 21-07-14 13:05 5.92MB pobierz plik: Ulotka COVID.pdf
doc oświadczenie korzystającego z nieodpłatnej pomocy prawnej....doc 21-01-05 09:52 26.5KB pobierz plik: oświadczenie korzystającego z nieodpłatnej pomocy prawnej....doc