do góry
ikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Starostwo Powiatowe Jednostki organizacyjne

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach

ul. Ryły 24a
42-160 Krzepice

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku

Dyrektor: Żaneta Sikora
ul. 11 listopada 23
42-100 Kłobuck

Dom Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku

ul. 11 listopada 23
42-100 Kłobuck
tel. (34) 310 00 31 lub 32
e-mail:
www.domdziecka.klobuck.pl - strona Biuletynu Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku

ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. (34) 310 05 23
e-mail:
www.pcpr.klobuck.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku

ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. (34) 317 27 57
e-mail: pppp@klobuck.pl
www.pppp.klobuck.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

ul. Długosza 114
42-100 Kłobuck
tel: (34) 317 15 68, (34) 317 26 92
fax: (34) 317 13 45
e-mail:
www.klobuck.praca.gov.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

ul. Zamkowa 19
42-100 Kłobuck
tel: (34) 319 82 50
fax: (34) 319 83 50
www.pzd.klobuck.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5C
42-100 Kłobuck
tel. (34) 317 22 06, (34) 310 02 15
fax: (34) 317 23 01
www.zozklobuck.com.pl

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
tel. (34) 317 22 31
e-mail: zsnr1klobuck@op.pl
www.zsnr1.klobuck.pl - strona Biuletynu Informacji Publicznej
www.zsnr1-klobuck.edu.pl

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku

ul. 3 Maja 33
42-100 Kłobuck
tel. (34) 317 22 68
www.zs2klobuck.edu.pl
e-mail:

Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku

ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel.: (34) 317 26 52
fax: (34) 317 28 67
www.zskosinski.edu.pl

e-mail:

Zespół Szkół w Krzepicach

ul. Aleksego Ryły 26
42-160 Krzepice
tel. (34) 317 50 21
bip.zskrzepice.klobuck.pl - strona Biuletynu Informacji Publicznej
www.lo.krzepice.pl

e-mail: