do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025ikonaPraca aptek od dnia 01.04.2024 r.
Strona główna Starostwo Powiatowe Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Informujemy, że w dniach 24.11.2023 r. - 01.12.2023 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie nieobecny.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Krzysztof Trzewiczek

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. I. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
pokój nr 215
tel. (34) 310 06 76

e-mail:

 

Godziny urzędowania:

  • Poniedziałek: 7:30 - 15:30
  • Wtorek: 7:30 - 15:30
  • Czwartek: 7:20 - 10:00
  • Piątek: 7:30 - 15:30

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony konsumenta.

Do zadań Rzecznika Konsumentów należy:

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów, oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.