do góry
ikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Starostwo Powiatowe Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Z uwagi na postępującą sytuację epidemiologiczną począwszy od dnia 19 października 2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje swoje zadania w ramach pracy zdalnej. Wszelkie zapytania dotyczące spraw konsumenckich proszę kierować na adres: lub telefonicznie: 579-948-774

Za utrudnienia przepraszamy

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - mgr Monika Ryś

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. I. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
pokój nr 215
tel. (34) 310 06 76, 579 948 774

e-mail:

 

Godziny urzędowania:

  • Poniedziałek: 9:00 - 15:30
  • Wtorek: 9:20 - 16:00
  • Czwartek: 10:00 - 15:30
  • Piątek: 7:00 - 15:00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony konsumenta.

Do zadań Rzecznika Konsumentów należy:

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów, oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.