do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Starostwo Powiatowe Projekty Ograniczenie niskiej emisji w Powiecie Kłobuckim

Zakres projektu

Zakres prac obejmuje: Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. Skorupki 46: wymiana źródła ciepła (2 kotły węglowe na paliwo stałe typu ekogroszek) na efektywniejsze – 2 kotły zasilane biomasą (pellet lub zrębki); Zespół Szkół w Krzepicach, ul. Ryły 26: likwidacja kotłowni węglowej (kocioł na paliwo stałe) i adaptacja pomieszczenia magazynowego szkoły na kotłownię gazową (trzy kotły gazowe kondensacyjne), budynek Powiatowego Zarządu Dróg – OD nr 2 w Przystajni, ul. Targowa 18: kompleksowa termomodernizacja budynku, wymiana źródła ciepła (kocioł węglowy starego typu na miał i węgiel kamienny) na efektywniejsze (kocioł na pellet), montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 16,38 kWp na dachu budynku.

Cel projektu

Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji w Powiecie Kłobuckim poprzez modernizację kotłowni w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku, Zespole Szkół w Krzepicach oraz kompleksową termomodernizację budynku Powiatowego Zarządu Dróg – Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni.

Oddziaływania projektu

Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie redukcji i likwidacji emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery oraz zapotrzebowania na energię, a także wzrost prestiżu powiatu, subregionu i regionu w zakresie działań proekologicznych (niskoemisyjnych i zastosowania OZE).

Finansowanie i realizacja projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Wartość projektu: 2 528 489,89 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE: 2 149 216,41 zł

Realizacja projektu została zaplanowana na okres kwiecień – październik 2021. Beneficjentem projektu jest Powiat Kłobucki.

 

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl”.