do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Starostwo Powiatowe Projekty Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

 

 
 

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje: modernizację (prace remontowe: budowlane, elektryczne i instalacyjne) oraz doposażenie kompleksu pracowni CNC w specjalistyczny sprzęt wraz oprogramowaniem: obrabiarki CNC (tokarka i frezarka), obrabiarki konwencjonalne, serwery, zestawy komputerowe i notebooki do projektowania 2D/3D oraz programowania obrabiarek CNC, zestawy multimedialne, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, plotery itp. Kompleks CNC Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku stanowić będą: pracownia obrabiarek CNC, pracownia obrabiarek konwencjonalnych, pracownia programowania obrabiarek CNC oraz pracownia modelowania/projektowania 2D/3D.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego poprzez modernizację czterech specjalistycznych pracowni wchodzących w skład kompleksu CNC:

  • Pracownia obrabiarek CNC.

Powstanie w wyniku adaptacji części pomieszczeń hali warsztatowej nr 2 na bazie starej pracowni CNC. Zostaną wykonane w niej prace remontowo – budowlane, elektryczne i teletechniczne oraz instalacyjne. Pracownia będzie wyposażona w produkcyjne obrabiarki CNC (tokarka, frezarka) oraz stanowiska pomiarowe.

  • Pracownia obrabiarek konwencjonalnych.

Powstanie na bazie istniejącej pracowni w hali nr 2. Zostaną wykonane w niej prace remontowo – budowlane, elektryczne i instalacyjne. Doposażenie: 3 frezarki uniwersalne z oprzyrządowaniem, 3 tokarki uniwersalne z oprzyrządowaniem, wiertarko-frezarka, szlifierki: do wałków, otworów, płaszczyzn, szlifierka dwutarczowa z wyciągiem. 6 stołów ślusarskich z wyposażeniem. Przecinarka taśmowa itp.

  • Pracownia programowania obrabiarek CNC.

Powstanie w wyniku połączenia dwóch istniejących pomieszczeń obecnej pracowni. Zostaną wykonane w niej prace remontowo – budowlane, elektryczne i teletechniczne. Doposażenie: serwer wraz z monitorem, zestawy komputerowe do projektowania CAD-CAM, drukarka i skaner 3D, ploter, notebooki, projektor pomiarowy, twardościomierz, urządzenie wielofunkcyjne A3, tablica multimedialna wraz z projektorem, oprogramowanie itp.

  • Pracownia modelowania/projektowania 2D/3D.

Powstanie w wyniku adaptacji istniejącej pracowni CNC. Zostaną wykonane w niej prace remontowo – budowlane, elektryczne i teletechniczne. Doposażenie: szafa serwerowa z wyposażeniem, serwer, zestawy komputerowe do projektowania i wizualizacji, ploter 3D, gilotyna do papieru A1, drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw interaktywny, oprogramowanie specjalistyczne, itp.

Finansowanie i realizacja projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie: 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie: 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT

Projekt został zrealizowany w latach 2017 - 2018. Beneficjentem projektu jest Powiat Kłobucki.

Wartość projektu: 2 838 104,00 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE: 2 275 385,27 zł.

 

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl”.