do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Starostwo Powiatowe Projekty Odnowienie ciagow pieszo - jezdnych w Zespole Szkol w Krzepicach

Odnowienie ciągów pieszo – jezdnych w Zespole Szkół w Krzepicach, ul. Ryły 26 w ramach projektu „Przystań turystyki i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym”.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Cel projektu

Stworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki i rekreacji na ternie LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”

Zakres projektu

W ramach projektu powstanie bezpłatny parking, siłownia na świeżym powietrzu oraz ciągi pieszo – jezdne do bezpiecznej jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach oraz do spacerów.

Finansowanie i realizacja projektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Działanie 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”

Wartość realizowanej operacji: 247 500,40 zł, w tym środki pochodzące z EFRROW 157 484,50 zł

Realizacja projektu została zaplanowana na okres lipiec – wrzesień 2018.

Beneficjentem projektu jest Powiat Kłobucki.

Informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://prow.slaskie.pl”.