do góry
ikonaInformujemy, że w dniach 24.11.2023 r. - 01.12.2023 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie nieobecny

Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku

Budynek Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku
Budynek Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku to nowoczesna szkoła, która od 50 lat uczy i wychowuje, kształtuje wszechstronnie osobowość młodego człowieka, otwartego na otaczającą go rzeczywistość, aktywnego w środowisku lokalnym, kreatywnego i odpowiedzialnego za siebie i innych.

Szkoła „na Zagórzu” jest największą placówką oświatową w powiecie, otwartą na świat, wykorzystującą nowoczesne technologie, gwarantującą zdobycie rzetelnej wiedzy i praktyki w interesujących zawodach. Szkoła dba o wszechstronne wykształcenie swoich uczniów, zapewnia wysoki poziom nauczania, dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w  zawodach. Szeroka oferta zajęć edukacyjnych umożliwia rozwijanie zainteresowań oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

Nowoczesna baza dydaktyczna szkoły to bardzo dobrze wyposażone warsztaty szkolne, z działami: samochodowym, diagnostyki pojazdów, mechanicznym z nowoczesnym obrabiarkami CNC, budowlanym,  pracowniami specjalistycznymi: technologii żywienia z salą obsługi konsumenta, 2 pracowniami fryzjerskimi, nowatorską pracownią ekonomiczną, pracowniami do nauczania technik komputerowego projektowania i programowania CAM, CAD, CNC, stałym dostępem do Internetu , biblioteką z czytelnią multimedialną, monitoringiem wizyjnym, sprzętem multimedialnym.

Kształcenie zawodowe uzupełniane jest zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi  w wiodących przedsiębiorstwach, urzędach, lokalnych instytucjach zarówno w kraju jak i zagranicą. W szkole otwarto Centrum Edukacji Technicznej Haas – uczniowie mają możliwości rozwijania umiejętności zawodowych oraz uzyskania dodatkowych certyfikatów potwierdzających ich umiejętności zawodowe. Od lat działa w szkole Lokalna Akademia "Cisco".

Od 2006 r. w szkole realizowane są międzynarodowe projekty edukacyjne takie jak: Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus+, PO WER, Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży, które umożliwiają: doskonalenie znajomości języków obcych, zwiększają szanse zatrudnienia na europejskim rynku pracy oraz pozwalają poznać kulturę i obyczaje krajów europejskich. W ramach wizyt studyjnych uczniowie „Jedynki” ze swoimi rówieśnikami z Niemiec, Austrii, Włoch, Grecji, Finlandii, Ukrainy zwiedzili wiele interesujących miejsc. Byli w Parlamencie Europejskim w Brukseli, zwiedzili  Paryż, Mediolan, Wenecję, Bonn, Berlin, Saloniki, Parlamenty w Strasburgu i Helsinkach, byli na Cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie, zdobywali Olimp, podziwiali  Meteory, oddali hołd żołnierzom na Monte Cassino.

Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku uczestniczy w licznych projektach, programach edukacyjno-profilaktycznych, akcjach takich jak: „Mam zawód – mam pracę w regionie”, „Energia kompetencji”, „Szkoła Bezpiecznego Internetu”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła z prawami dziecka”, „Szkoła ucząca się”, „Europejska Bezpieczna Szkoła”, „Czas na zdrowie”, „Kręci mnie zdrowie”, „Różowa wstążeczka”, „Wybierz życie – Pierwszy krok”.

Uczniowie uczestniczą w akademiach, festiwalach i imprezach sportowych, wyjeżdżają na wycieczki turystyczne i programowe, do kina, teatru, biorą udział w warsztatach, rajdach, uroczystościach patriotycznych gminnych i powiatowych, uczestniczą w ogólnopolskich akcjach Narodowego Czytania, wyjeżdżają na warsztaty organizowane przez Politechnikę Częstochowską.

Gośćmi honorowymi szkoły byli: prof. Jerzy Buzek, prof. Marian Zembala, redaktor Adam Krzemiński, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, oficer CBŚ Jacek Wrona, selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej Waldemar Fornalik, pracownicy naukowi wyższych uczelni: prof. Dariusz Kwiatkowski, prof. Małgorzata Kacprzak, dr Bogdan Wszołek, dr hab. Marian Głowacki, siostry misjonarki Klaretynki.

Jako jedyna szkoła w Powiecie Zespół Szkół Nr 1 jest członkiem Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadpodstawowych. Nauczyciele wspólnie z młodzieżą systematycznie prowadzą zajęcia warsztatowe (praktyczne) z zakresu nauk ścisłych dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli w ramach Klubu Młodego Naukowca.

W szkole działa Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego, Klub Wolontariatu oraz młodzieżowe organizacje: ZHP, PCK, LOP, PTTK, koła SKS, koło strzeleckie, sekcja turystyki kajakowej, sekcja samoobrony oraz szeroka gama zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów.

Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami wspierającymi proces edukacji: uczelniami wyższymi, zakładami pracy, urzędami, agencjami artystycznymi.

Szkoła posiada szereg certyfikatów:

 • Certyfikat "Śląska Szkoła Jakości"
 • Certyfikat "Szkoła Przedsiębiorczości"
 • Certyfikat "Moja Firma w Mojej Gminie"
 • Certyfikat "'Szkolny Klub Wolontariatu"
 • Certyfikat "Szkoła z Klasą"
 • Certyfikat "Szkoła Bezpiecznego Internetu"
 • Certyfikat "Przyjazna Szkoła" i inne.

Osiągnięcia szkoły publikowane są na stronie internetowej szkoły, w lokalnej prasie, na Facebooku, w Biuletynie Szkolnym wydawanym w szkole.

 

Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku

Budynek Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku

Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku istnieje od 1965 roku. Wówczas do budynku przy 3 Maja została przeniesiona Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących. Technika, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Branżowa Szkoła I stopnia należą do powołanego 29 sierpnia 1994 r. Zespołu Szkół nr 2, który zresztą kilka lat później przyjął imię patrona ks. Jana Długosza.

Szkoła szybko okazała się ważnym ogniwem łączącym naukę z przemysłem, handlem i usługami, rosła więc o nowe kierunki i profile. ZS Nr 2 nie tylko zapewnia wysoko wykwalifikowanych pracowników dla potrzeb rynku pracy, ale też współpracuje z pracodawcami – najlepszym na to dowodem jest projekt „Ja w Jamarze”, który swoim patronatem objął Powiat Kłobucki czy cykliczna inicjatywa pod hasłem „Śniadanie dla przedsiębiorców”. Szkoła stanowi także ważny element życia kulturalnego oraz społecznego miasta, zwłaszcza, że młodzież z Dwójki chętnie angażuje się we wszelkie lokalne i regionalne działania charytatywne.

Dziś ZS Nr 2 to nowoczesna, otwarta placówka, która oferuje wysoką jakość kształcenia, potwierdzaną rokrocznie wynikami egzaminu zawodowego. Szkoła stawia na nauczanie języków obcych w małych grupach o różnym stopniu zaawansowania, oferuje też rozwój zainteresowań i pasji w grupie filmowej i teatralnej, kole fotograficznym, przedsiębiorczości czy sportowym ULKS Olimpijczyk. Uczniowie mają okazję brać udział w warsztatach, między innymi kulinarnych (kuchnia perska, włoska, warsztaty sushi, kuchnia wegańska), filmowych, teatralnych czy psychologicznych. Uczniów ZS Nr 2 odwiedzają też wybitni przedstawiciele świata nauki, biznesu i kultury.

Szkoła szczyci się honorowym patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego, zdobyła certyfikaty „Szkoły z klasą”, „Nauczyciela z klasą” i „WF z klasą”, „Szkoły Przedsiębiorczości”,  tytuł „Otwartej Szkoły”. Zespół Szkół Nr 2 od lat posiada status ośrodka egzaminacyjnego, stanowi też trzon Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” i od lat wspomaga organizację największej imprezy naukowo-rekreacyjnej w mieście, czyli Dni Długoszowskich.

Uczniowie Dwójki biorą udział w licznych projektach krajowych, jak „Mam zawód – mam pracę w regionie”, „Noc Bibliotek”, „Młodzi w akcji”, „Samorządy mają głos”, „Europejski Uniwersytet Latający” oraz międzynarodowych, na przykład w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych. Międzynarodowym doświadczeniom młodzieży z ZS Nr 2 sprzyjają też projekty programu Erasmus+, czyli Summer Camp Adventure 2018 i 2019, You(th) Play i Finger-Travelling w Czechach, Don’t Let Me Down w Grecji oraz praktyki u pracodawców z całej Europy pod hasłem „Zagraniczne doświadczenie zawodowe – pierwszy krok do kariery” w Hiszpanii, „Europa, Rozwój, Mechanika” w Grecji.

ZS Nr 2 to także mnóstwo ciekawych programów dla uczniów – od profilaktycznych, przez edukacyjne, po rozwijające kompetencje zawodowe: „ARS, czyli jak dbać o miłość” , „Mam haka na raka”, „Piękny uśmiech gwarancją sukcesu”, „Kompetencje społeczne”, kurs barmańsko-kelnerski i mnóstwo innych.

 

 

Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku

Budynek Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku
 • ul. ks. Ignacego Skorupki 46
  42-100 Kłobuck
  tel.: (34) 317 26 52
  fax: (34) 317 28 67
  www.zskosinski.edu.pl

Szkoła to miejsce, gdzie czas odmierzany jest w specyficzny sposób.  To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata napędzające machinę edukacyjnego świata – naszego, skorupkowego świata, w którym III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku nie jest jedynie miejscem czy instytucją, ale zwartą społecznością, stworzoną przez pokolenia uczniów, ich rodziców i nauczycieli, którzy przez ponad 70 lat oddali szkole swoje umiejętności i serce.

III LO im. K. Kosińskiego w Kłobucku jest najstarszą placówką w Kłobucku, która może się  poszczycić wysokim poziomem nauczania, sukcesami uczniów i nauczycieli, absolwentami o trwałych wartościach etycznych, a także nieustannie rosnącym zainteresowaniem młodzieży nauką w  tym miejscu.

Działaniom szkoły towarzyszy szacunek do tradycji, utrzymanie wysokiej jakości kształcenia,  o czym może świadczyć zarówno wysoka zdawalność egzaminów maturalnych, nowoczesność, jak i bezpieczeństwo, wyjątkowa atmosfera i niepowtarzalny klimat.

Dbamy o poziom kształcenia, zapewniając uczniom dodatkowe zajęcia rozwijające ich zdolności, umiejętności i zainteresowania, których zwieńczeniem jest udział w licznych konkursach,  począwszy od ogólnopolskich, skończywszy na międzyszkolnych oraz szkolnych i osiąganie w nich sukcesów, np.  Szkolnym Konkursie Piosenki Skorupiada Songs, Uczniowskim Amatorskim Przeglądzie Artystycznym UAPA, Powiatowym Konkursie Ornitologicznym  Ptaki rejonu kłobuckiego, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Losy Żołnierza i Oręża Polskiego, konkursie z języka niemieckiego: Österreich: Land, Leute, Sprache,  Wszechstronnym Konkursie Konesera Polszczyzny.

Możemy się poszczyścić wieloma sukcesami sportowymi w różnych dziedzinach, np. sztafetowych biegach przełajowych, piłce nożnej, tenisie stołowym, halowej piłce nożnej.

Bierzemy udział w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach, np. GLOBE, Zielona Pracownia’2016 i Zielona Pracownia’2017 EkoChemiczny świat i EkoGeoFizyczny świat, Kreator Przedsiębiorczości, Godność, Wolność, Niepodległość, Tropem wilczym, Polskie rodziny w teatrze życia oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Współpracujemy z różnymi szkołami wyższymi,  instytucjami i organizacjami, np. Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych "Szturman" w Lublińcu, Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie, Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Politechniką Częstochowską i innymi.

Lubimy również pomagać -  angażujemy się w różne akcje charytatywne i społeczne, np. Mikołaj na Kresach, Pola Nadziei.

Stawiając na bogactwo przeżyć i doznań, uczestniczymy w licznych spektaklach teatralnych w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie, w Teatrze Rozrywki w Chorzowie i innych; wykładach historycznych i naukowych, spotkaniach z ciekawymi osobami np. z podróżnikiem, historykiem, dziennikarzem; wyruszamy na wycieczki, np.  na Kielecczyznę: Śladami Józefa Piłsudskiego i jego legionów, na polskie wybrzeże Gdynia – Gdańsk, do obozu Auschwitz, do Krakowa – Śladami Młodej Polski, a nawet do Londynu.

Dzięki wspólnym wysiłkom jesteśmy dumni z naszej szkoły i możemy mówić, że III Liceum Ogólnokształcące im. K. Kosińskiego jest szkołą niezwykłą, o niepowtarzalnym klimacie, osiągnięciach i aspiracjach naukowych. Wieloletnia  tradycja wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu, szacunku do drugiego człowieka i doceniania nauki była i jest najważniejszym przesłaniem nas wszytkich, którzy dbamy o wizerunek szkoły - twórczej, kreatywnej, poszukującej najlepszych rozwiązań oraz otwartej na potrzeby młodego człowieka.

 

Zespół Szkół w Krzepicach

Opis obrazka

Zespół Szkół w Krzepicach wyróżnia wysoka jakość kształcenia potwierdzona wyróżnieniem liceum honorowym tytułem „Brązowej” Szkoły 2019 w rankingu „Perspektywy”. Szkoła daje solidne podstawy maturzystom, czego dowodem są wysokie wyniki i najlepsza, prawie 100% zdawalność egzaminu maturalnego. Około 90% absolwentów dostaje się na wybrane kierunki studiów.

Szkołę wyróżnia bogata  oferta edukacyjna, która zaspokoi różnorodne oczekiwania. Wśród proponowanych klas na szczególną uwagę zasługują oddziały objęte patronatem naukowym i opieką uniwersytetów. Liceum Ogólnokształcące znalazło się w gronie 45 szkół z całej Polski zakwalifikowanych do projektu Klasa Akademicka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, klasy humanistyczne zostały objęte opieką naukową Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Opolskiego, natomiast klasy biologiczno – chemiczne  Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Młodzież osiąga sukcesy w konkursach powiatowych, ogólnopolskich i olimpiadach przedmiotowych, zajmując wysokie miejsca i zdobywając cenne nagrody pieniężne, rzeczowe oraz w postaci indeksów na prestiżowe kierunki wyższych uczelni. Na szczególną uwagę zasługują: Ogólnopolska Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i oręża polskiego”, Powiatowy Konkurs Wiedzy o 100 – letniej Historii Polski Niepodległej, Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Jan Długosz i jego czasy, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Języka Rosyjskiego.

Szkoła angażuje uczniów w ciekawe i rozwijające programy, projekty np. „Mini ogrody – Ptasi ogród w Krzepicach” poszerzający wiedzę ekologiczną, wykorzystywany do prowadzenia zajęć przyrodniczych, „Zielona Pracownia Projekt 2017” – „Dziupla badacza”, którego celem było stworzenie w szkole kompleksu ekologicznego w postaci minilaboratorium, innowacyjny projekt realizowany w formie gry edukacyjnej „Miniprzedsiębiorstwo”.

Uczniowie Zespołu Szkół uczą się tolerancji, współpracy, otwartości poprzez udział w wymianach międzynarodowych, projektach kulturowych i wyjazdach zagranicznych:  „Zachować pamięć” Polsko – Niemieckiej Współpracy  Młodzieży poświęcony miejscom pamięci terroru hitlerowskiego, Polsko – niemiecko – ukraińska wymiana w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej,  Krzepice – dwie kultury – wspólna pamięć” we współpracy z amerykańską fundacją „The Matzevah Fundation”, wyjazd kulturoznawczy do Londynu „LONDYN – CITYBREAK”.

Zespół Szkół angażuje młodzież w ciekawe przedsięwzięcia oparte na aktywności uczniów i w ogólnopolskie akcje charytatywne, np. Ogólnopolska Akcja Bicia Rekordu w Jednoczesnej Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej, „Szlachetna paczka”, „Podziel się posiłkiem”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. W bieżącym roku szkoła podjęła współpracę ze Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Historia Zespołu Szkół sięga jeszcze 1945 roku, kiedy to z inicjatywy Jana Pronobisa powstało Gimnazjum w Krzepicach, które stało się podstawą współczesnego LO.  Nieprzerwanie w murach szkoły trwa proces dydaktyczno – wychowawczy. Wiele odbywających się w niej uroczystości jest wyrazem pielęgnowania uniwersalnych wartości i tym samym stanowi źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń. Przykładem kultywowania tradycji są organizowane od lat zjazdy absolwentów oraz obchody „Złotej Matury”, okazją do spotkania są także „Wieczory Kolęd”.