do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025ikonaPraca aptek od dnia 01.04.2024 r.
Strona główna O Powiecie Symbole Powiatu Kłobuckiego
herb Powiatu Kłobuckiego

Inicjatywa ustanowienia herbu Powiatu Kłobuckiego została wypracowana przez kierownictwo Starostwa Powiatowego w Kłobucku, a następnie zgłoszona na VIII sesji Rady Powiatu w dniu 23 kwietnia 2007. Po jej zaakceptowaniu przystąpiono do procedury ustanawiania symboli powiatu. Opracowanie projektu powierzono wykładowcom Akademii Jana Długosza w Częstochowie – dr Marcelemu Antoniewiczowi oraz prof. Andrzejowi Długoszowi. Na XVI sesji Rady Powiatu w dniu 17 marca 2008 roku przedstawili oni dwa projekty (różniące się kolorem tła). Rada powiatu zdecydowała o niebieskim tle. W dniu 30 maja 2008 roku Rada Powiatu uchwałą nr 117/XVIII/2008 przyjęła projekt herbu oraz innych symboli powiatu – baneru, flagi i pieczęci.Projekty te zostały przesłane do zaopiniowania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.). Komisja Heraldyczna, uchwałą Nr 55-1482/O/2009 z dnia 16 marca 2009 roku, zaopiniowała je pozytywnie, a w uzasadnieniu wyraziła uznanie za wzorowe opracowanie historyczne i graficzne projektów.

Na XXVII sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 22 maja 2009 roku, Rada Powiatu w Kłobucku podjęła uchwałę Nr 188/XXVII/2009 o nadaniu herbu Powiatowi Kłobuckiemu, który będzie odtąd stanowić trwały element tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczną mieszkańców powiatu.

 

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowymflaga Powiatu Kłobuckiego Województwa Śląskiego z dnia 6 lipca 2009 roku Nr 117 poz. 2477. Nowy herb powiatu odwołuje się „do miejscowych tradycji heraldycznych, czyli dwóch historycznych herbów miejskich w ten sposób, że z herbu Kłobucka przyjęto godło (czyli kłobuk) w całości, natomiast z herbu Krzepic, przez dalsze uszczerbienie, jego fragment, czyli orle skrzydło. Tym sposobem hełm – kłobuk, podobnie jak w przypadku miasta, zachowuje walor godła mówiącego, utrzymując zarazem wskazaną wyżej, głębszą wymowę symboliczną. Hełm zarazem „ochrania” skrzydło Orła Białego, symbol polskości tych ziem, ich królewskiego przez wieki charakteru, bastionu Korony Polskiej i stołecznego województwa krakowskiego, rubieży ziem małopolskich. Motyw ten pochodzi ze znaku historycznego centrum - starostwa krzepickiego, którego niewątpliwym sukcesorem jest Powiat Kłobucki.”

(fragment uzasadnienia historyczno-heraldycznego w oprac. dr Marcelego Antoniewicza - czytaj całość)

kategoria: Symbole Powiatu Kłobuckiego [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uzasadnienie heraldyczno-historyczne 16-05-27 09:18 104.21KB pobierz plik: Uzasadnienie heraldyczno-historyczne
jpg pieczęć Zarządu Powiatu 15-11-23 13:42 25.12KB pobierz plik: pieczęć Zarządu Powiatu
jpg pieczęć Starosty 15-11-23 13:41 23.85KB pobierz plik: pieczęć Starosty
jpg pieczęć Rady Powiatu 15-11-23 13:41 25.18KB pobierz plik: pieczęć Rady Powiatu
jpg pieczęć Powiatu 15-11-23 13:40 23.27KB pobierz plik: pieczęć Powiatu
jpg baner Powiatu Kłobuckiego 15-11-23 13:39 8.97KB pobierz plik: baner Powiatu Kłobuckiego
jpg flaga Powiatu Kłobuckiego 15-11-23 13:37 9.07KB pobierz plik: flaga Powiatu Kłobuckiego
jpg herb Powiatu Kłobuckiego 15-11-23 13:37 68.96KB pobierz plik: herb Powiatu Kłobuckiego