do góry
ikonaPraca aptek od dnia 01.04.2024 r.
Strona główna Zdrowie Skargi i wnioski

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071, ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania o rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Sposób postępowania:

 • Skargi i wnioski, zażalenia dotyczące procesów świadczenia usług zdrowotnych można składać w formie pisemnej i ustnej, telegraficznie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu bądź poczty elektronicznej Dyrektorowi Zakładu - Joannie Maruszczyk w każdy wrotek od 15.00 – 17.00 w siedzibie Administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11-go Listopada 5C, 42-100 Kłobuck, tel. 34 310 02 15.
 • Skargi i wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wpływu do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
 • Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Biuro Działu Skarg i Wniosków Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia

 • Adres: ul. gen. Jankego 15a, 40-615 Katowice; tel. 32/ 735 05 13, 735 05 45

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

 • Adres: Aleja Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa
 • Sekretariat: tel: (22) 532 82 50, fax: (22) 833 08 86

Bezpłatna infolinia: 800-190-590

 • Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 21.00
  połączenia z tel. komórkowych: (płatne wg stawek operatora)
  (22) 833- 08-85, (22) 635- 59-96
 • Przyjęcia interesantów w Biurze: poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00,
  e-mail: