do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025ikonaPraca aptek od dnia 01.04.2024 r.
Strona główna Zdrowie Odwiedziny pacjentów w szpitalu

Z uwagi na prowadzoną diagnostykę, terapię, oraz pielęgnację chorych odwiedziny pacjentów zaleca się:

  • w Oddziale Wewnętrznym w Kłobucku codziennie, do godziny 22:00
  • w Oddziale Dziecięcym w Kłobucku codziennie, do godziny 22:00, po godzinie 22:00 zostaje tylko matka z dzieckiem
  • w Oddziale Wewnętrznym w Krzepicach codziennie, do godziny 21:00

Liczba osób odwiedzających jednego chorego nie może zakłócać spokoju chorych i pracy personelu medycznego.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia chorego, ordynator może wydać przepustkę upoważniająca do przebywania z chorym poza czasem wymienionym powyżej.

Pacjent ma prawo do opieki pielęgnacyjnej członka rodziny lub innej wskazanej przez siebie osoby, chyba, że jest to niemożliwe ze względów epidemicznych lub organizacyjnych.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do:

  • podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentów:

  • Informacji o stanie zdrowia pacjentów Szpitala Rejonowego w Kłobucku – Oddział Wewnętrzny udziela Ordynator od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 14:00
  • Informacji o stanie zdrowia pacjentów Szpitala Rejonowego w KłobuckuOddział Dziecięcy udziela codziennie lekarz dyżurny
  • Informacji o stanie zdrowia pacjentów Szpitala Rejonowego w KrzepicachOddział Wewnętrzny udziela Ordynator od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 13:30.

    Lekarz dyżurny informuje tylko o stanie zdrowia pacjentów nowoprzyjętych.

  • Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.