do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

XXXIV Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - godz. 10:00, dnia 24 kwietnia 2018 roku

17 Kwiecień 2018
kategoria:
Aktualności

W dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 1000 w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni ul. Targowa 5 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego.

Poniżej prezentujemy proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Kłobuckiego.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
 7. Informacja o inwestycjach drogowych Powiatu Kłobuckiego w latach 2015-2018.
 8. Współpraca Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatem Kłobuckim.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
 11. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
 12. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku z działalności w 2017 roku.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie kłobuckim za rok 2017.
 14. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg nt. przebiegu akcji zima 2017/2018 oraz planu przedsięwzięć drogowych w zakresie modernizacji, budowy i napraw sieci dróg.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2029 (Pkt. 15 - Projekt uchwały.pdf).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kłobuck zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Pkt. 16 - Projekt uchwały.pdf).
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1200).
 19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 20. Zakończenie XXXIV Sesji Rady Powiatu.