do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Starosta Kłobucki na obradach Związku Powiatów Polskich

13 Kwiecień 2018
kategoria:
Aktualności

W dniach 10-11 kwietnia 2018 r. w Warszawie obradowało XXIII Zgromadzenie Ogólne ZPP.

Obradom przewodniczył Starosta Bocheński, prezes Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn, a wzięli w nim udział także zaproszeni goście, m.in. z Kancelarii Prezydenta RP oraz z Kancelarii Senatu. Powiat Kłobucki reprezentował na zgromadzeniu Starosta Henryk Kiepura.

Zgromadzenie przyjęło sprawozdania prezesa Zarządu z działalności ZPP w roku 2017 i z wykonania budżetu związku. Przyjęto również Założenia do programu działania ZPP na bieżący rok oraz uzgodniono stanowisko przedstawicieli powiatów w ośmiu ważnych kwestiach:

  • zwiększenia finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej,
  • problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia,
  • nowoczesnej administracji,
  • finansowania powiatów,
  • nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • finansowania systemu oświaty,
  • dostępności komunikacyjnej Polski lokalnej,
  • roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia.

W  dyskusji nt. „Refleksje nad rolą ustrojową samorządu gminnego i powiatowego w II i III RP”, udział wzięli m.in.: Leszek Miller, Premier RP w latach 2001-2004; Tomasz Siemoniak, wiceprezes Rady Ministrów w latach 2014-2015; poseł na Sejm RP oraz Krzysztof Kwiatkowski były Minister Sprawiedliwości, obecnie prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Tekst uzgodnionych stanowisk dostępny jest pod następującym adresem:
http://zpp.pl/artykul/1016-stanowiska-przyjete-na-xxiii-zgromadzeniu-ogolnym-zpp