do góry
ikonaBrama odkażająca w Zespole Opieki Zdrowotnej w KłobuckuikonaFILM - Matury w powiecie klobuckimikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021ikonaFILM - Szkolnictwo zawodowe szansą dla ucznia i rynku pracy - pierwsza konferencja on-line w Powiecie Kłobuckim
Strona główna Aktualności

Wszystko co nasze Polsce oddamy…

03 Luty 2020
kategoria:
Aktualności
 

30 stycznia br. Dyrekcja Zespołu Szkół w Krzepicach wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia Absolwentów szkoły, zorganizowała konferencję poświęconą pamięci, Ignacego Kozielewskiego, dyrektora krzepickiego liceum w latach 1947-1949 i nauczyciela, aż do przejścia na emeryturę w 1961 roku.

W konferencji wziął m.in. udział, bodaj najsłynniejszy absolwent szkoły – kardiochirurg, o sławie wykraczającej poza Polskę, prof. Marian Zembala. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Starosta Kłobucki Henryk Kiepura i Wicestarosta Zdzisława Kall, Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak i Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia.                

Referaty dotyczące życia, osiągnieć i dorobku twórczego Ignacego Kozielewskiego, wielkiego Polaka i autora tekstu hymnu harcerskiego, który (z niewielkimi zmianami) służy harcerzom do dziś, wygłosili podczas konferencji: działacz Stowarzyszenia Absolwentów Bogdan Grzyb, zasłużony nauczyciel krzepickiej szkoły dr Wiesław Drab oraz ks.prałat dr Franciszek Dylus.            

Przedstawiono w nich, wielkiego Krzepiczanina - Ignacego Kozielewskiego, którego dorobkiem i aktywnością, z łatwością można by obdzielić kilkanaście osób.

Jako pedagog i nauczyciel z powołania, uczył m.in. w Wieleniu, Częstochowie, Skierniewicach i w Warszawie, ale był także nauczycielem akademickim. Był redaktorem kilku pism, związanych ze skautingiem i harcerstwem, przeznaczonych głównie dla młodzieży. Ale pisał też, zaangażowaną społecznie publicystykę, którą od czasów I wojny światowej aż do emerytury, publikował w kilkunastu różnych czasopismach i gazetach. Był autorem powieści i wierszy oraz znanym i aktywnym propagatorem skautingu w Polsce. Miedzy innymi, wraz z Andrzejem Małkowskim, współzakładał polskie harcerstwo oraz był  jednym z pierwszych polskich harcerzy. W swej działalności społecznej, angażował się ruchy katolickie, w tym w Stowarzyszeniu PAX. Był także radnym ziemi kłobuckiej, członkiem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku.              

Uczniowie ZS w Krzepicach przygotowali prezentację poświęconą I.Kozielewskiemu, a w konferencję wpletli recytację wierszy oraz śpiew patriotycznych pieśni. Wspomnieniami związanymi z jego osobą,  podzielili się m.in. prof. Marian Zembala, prof. Jan Szlęzak, Jadwiga Kurzelewska-Pietrzak i Krystyna Zembala.

Uczestnicy konferencji mogli się też zapoznać z pamiątkami,  związanymi z bohaterem konferencji, na okolicznościowej wystawie, towarzyszącej konferencji.   

I.Kozielewski to człowiek wybitny, związany z naszym regionem i ciągle żywy przykład pozytywnego zaangażowania oraz aktywności społecznej.