do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Wszystkich Świętych

30 Październik 2020
kategoria:
Aktualności

Jak co roku przed Dniem Wszystkich Świętych, 30 października, przedstawiciele samorządu Powiatu Kłobuckiego: Starosta Henryk Kiepura, członkowie Zarządu Powiatu Józef Borecki i Krzysztof Nowak, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na grobach działaczy samorządowych i pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.  Na cmentarzach w Kłobucku i w Miedźnie wiązankami kwiatów i zniczami na mogiłach, uhonorowali też pamięć poległych na kłobuckiej ziemi żołnierzy.              
Kwiaty zostały złożone na grobach zasłużonych działaczy samorządowych, związanych z samorządem powiatowym:  Marka Sztolcmana – Starosty Kłobuckiego i późniejszego Wojewody  Śląskiego, Jana Perza – Starosty Kłobuckiego, Tadeusza Witta – Przewodniczącego Rady Powiatu Kłobuckiego, Janiny Świć-Irach,  Wiesława Dryndy, Henryka Klimczaka, Mirosława Przygody i Andrzeja Klucznego – radnych powiatowych a także na mogiłach Barbary Stefańskiej i Tadeusza Pułki - dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych.