do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Powiat Kłobucki dla niepełnosprawnych

30 Październik 2020
kategoria:
Aktualności

Trwają prace w środowiskowym domu samopomocy w Krzepicach. Placówka którą utworzy Powiat Kłobucki przeznaczona będzie do dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Dzięki pozyskanemu przez Starostwo Powiatowe z Urzędu Wojewódzkiego  dofinansowaniu możliwe będzie przeprowadzenie prac modernizacyjnych i dostosowanie placówki do wysokich standardów, które ułatwią pobyt podopiecznym placówki. Postęp i zaawansowanie prac ocenił Starosta Henryk Kiepura, który na miejscu spotkał się z wykonawca robót. Nowa placówka której uruchomienie Starostwo planuje na przełomie grudnia i stycznia będzie zlokalizowana na pierwszym piętrze ośrodka zdrowia w Krzepicach. Warto przypomnieć że już dwa lata temu władze Powiatu Kłobuckiego zdecydowały się na uruchomienie tego typu placówki dla potrzebujących niepełnosprawnych mieszkańców. W pierwszym roku Powiat Kłobucki finansował zadanie z własnych środków w roku następnym  obok Powiatu  placówkę współfinansowały także gminy Wręczyca Wielka i Przystajń.