do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

02 Kwiecień 2021
kategoria:
Aktualności

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt.: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia dla ZOZ Kłobuck” w ramach ogłoszonego konkursu przez Zarząd Województwa Śląskiego, Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla 3. typu projektu – Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

Celem projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Osią projektu i jego głównym beneficjentem będzie pacjent. W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność do elektronicznych danych medycznych poprzez stworzenie systemu informatycznego pozwalającego na składowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych medycznych w postaci elektronicznej. Przedmiotem projektu jest wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Projekt obejmuje zakup oprogramowania (m.in. e-usługi, EDM, system operacyjny i wirtualizacyjny oraz oprogramowanie do backupu), sprzętu (serwery, macierz, UPS, przełączniki, urządzenie do backupu) oraz prace wdrożeniowe i szkolenia personelu.

Przewidywany termin zakończenia projektu to 31 październik 2021 roku.

Całkowita wartość projektu: 1 592 235,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 1 353 399,75 PLN