do góry
ikona Hala Sportowa Powiatu Kłobuckiego w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku została otwarta 7 grudnia 2022 r.ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaFILM "Tego nie można zapomnieć" - rozmowa z kpt. Zygmuntem Grzybowskim
Strona główna Aktualności

WAŻNE! WSPARCIE FINANSOWE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB BEZROBOTNYCH!

19 Wrzesień 2022
kategoria:
Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku skutecznie i efektywnie aplikuje o środki unijne oraz krajowe na realizację programów aktywizacji osób bezrobotnych  i poszukujących pracy.

W bieżącym roku, PUP w Kłobucku, otrzymał na ten cel środki w kwocie ponad 11 mln zł. Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rezerwy Funduszu Pracy w ostatnim czasie Urząd pozyskał środki w wysokości 800 tys. zł na wsparcie aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

W ramach środków rezerwy Funduszu Pracy aktualnie  prowadzone są  nabory wniosków: o zorganizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, o przyznanie bonu na zasiedlenie, w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się  na bieżąco do wyczerpania środków finansowych.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się  na bieżąco do wyczerpania środków finansowych.

Kolejny nabór wniosków o zorganizowanie staży prowadzony będzie w terminie od dnia 19 do dnia 23 września br.

Dodatkowo w ramach środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego  trwają nabory o przyznanie bonu zatrudnieniowego, o przyznanie bonu szkoleniowego oraz o skierowanie na szkolenia indywidualne, o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia, w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.

Ze względu na konieczność realizacji założeń programów i projektów, w tym osiągnięcie założonych  wskaźników rozpatrywanie wniosków odbywa się w sposób szczegółowo opisany
w kryteriach poszczególnych naborów wniosków.

Wszystkie kryteria naboru oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku: klobuck.praca.gov.pl bądź w siedzibie PUP w Kłobucku. Informacje o prowadzonych naborach i kryteriach można uzyskać również telefonicznie pod numerem (34) 31 74 400.

Pracodawców  oraz osoby bezrobotne zachęcamy i zapraszamy  do korzystania ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy.