do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!
Strona główna Aktualności

Uroczystość szkolna w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku w dniu 3 czerwca 2022 roku

22 Czerwiec 2022
kategoria:
Aktualności

Spotkanie z poetką, malarką panią Zofią Trzepiórą-Noga, promocja jej tomiku poetyckiego W ogrodzie myśli oraz podsumowanie realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

W dniu 3 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku odbyło się spotkanie młodzieży z lokalną poetką i malarką panią Zofią Trzepiórą–Noga.

Spotkanie połączone było z promocją jej tomiku poetyckiego W ogrodzie myśli. Wydarzenie promujące czytelnictwo było ostatnim elementem realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor mgr Katarzyna Ściebura, która  powitała przybyłych na uroczystość gości: p. Zdzisławę Kall – Wicestarostę Kłobuckiego, p. Joannę Kulejewską – Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku, p. Katarzynę Drabczyk – opiekuna projektu z ramienia Starostwa Powiatowego w Kłobucku, nauczycieli oraz młodzież III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku.

Następnie pani Zofia  z wielką pasją opowiedziała o swojej twórczości - malarstwie i poezji. Czytane przez Nią wiersze i wyeksponowane na sztalugach obrazy wzbudziły ogromne zainteresowanie zebranych.  Uczennice naszej szkoły przeprowadziły wywiad z p. Zofią Trzepiórą-Noga  na temat jej źródeł inspiracji, pasji, podróży. Całość spotkania uświetniły występy  artystyczne uczniów.

Druga część spotkania była podsumowaniem realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. Opiekun biblioteki p. Beata Siejka wraz z młodzieżą  dokonała  podsumowania podjętych działań.

Całkowita wartość projektu wyniosła 15 000,00 zł. Na jego realizację szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w wysokości 12 000,00 zł. Wysokość wkładu własnego organu prowadzącego wyniosła 3 000,00 zł.  

Najważniejszym pozytywnym efektem przystąpienia do NPRC było wzbogacenie biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze, w tym książki historyczne, lektury szkolne. Dzięki temu wzrosła jej rola w realizacji procesu dydaktycznego.

Zakupiono 453 książki (w tym 287 lektur) i 12 audiobooków. Biblioteka szkolna zmieniła siedzibę i powiększyła swoją powierzchnię użytkową a także została odpowiednio doposażona w regały, stoliki komputerowe, czytniki e-booków.

Podczas realizacji projektu dużym zaangażowaniem wykazali się uczniowie - wszystkie klasy pod kierunkiem wychowawców realizowały bardzo zróżnicowane „Klasowe projekty czytelnicze”. Podjęto współpracę z Biblioteką Publiczną w Kłobucku, organizowano konkursy czytelnicze, publikowano na łamach szkolnego pisma „Skorupka” teksty literackie oraz prace plastyczne naszych uczniów.

W wyniku przystąpienia do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wzrosła atrakcyjność czytelnicza zasobów biblioteki szkolnej, która stała się miejscem często odwiedzanym zarówno przez młodzież, jaki i  nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Uroczystość szkolna w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku w dniu 3 czerwca 2022 roku

22 czerwiec 2022 17 zdjęć