do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025ikonaPraca aptek od dnia 01.04.2024 r.
Strona główna Aktualności

Sztandar dla Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego

25 Marzec 2024
kategoria:
Aktualności

W dniu 23 marca br. w Hali Sportowej Powiatu Kłobuckiego w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku miała miejsce uroczystość nadania sztandaru dla Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego pod Honorowym Patronatem Posła na Sejm RP Pana Henryka Kiepury.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w intencji kół gospodyń wiejskich powiatu kłobuckiego w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina BW w Kłobucku, podczas której Proboszcz Parafii ks. Mieczysław Wach poświęcił sztandar. Uroczystość uświetniła Dziecięco-Młodzieżowa Orkierstra Dęta z Gminnego Ośrodka Kultury we Wręcczycy Wielkiej.

Druga część uroczystości miała miejsce w Hali Sportowej Powiatu Kłobuckiego, gdzie odbył się cały ceremoniał nadania sztandaru. Poseł na Sejm RP, Wiceminister Edukacji Henryk Kiepura jako przedstawiciel Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru odczytał Akt Ufundowania Sztandaru. Następnie dokonano symbolicznego wbicia gwoździ pamiątkowych. Gwoździe ufundowali:

 1. Henryk Kiepura – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Zbigniew Pilśniak – Przewodniczący Rady Powiatu Kłobuckiego
 3. Grzegorz Boski – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 4. Stanisław Gmitruk – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
 5. Władysław Serafin – Prezes KZRKiOR
 6. Bernardetta Niemczyk – Przewodnicząca Rady Krajowej KGW
 7. Zdzisława Kall – Starosta Kłobucki
 8. Aneta Kiepura – Wicestarosta
 9. Mariusz Mandat – Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego
 10. Krzysztof Nowak – Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego
 11. Józef Borecki – Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego
 12. Monika Mirowska – Honorowa Przewodnicząca RP KGW w Kłobucku
 13. Alicja Podgórska – Prezes Stowarzyszenia RP KGW Powiatu Kłobuckiego
 14. Rada Powiatowa KGW w Kłobucku
 15. Tomasz Jeziorski – Radny Rady Powiatu Kłobuckiego
 16. Bożena Leszczyńska – Radna Rady Powiatu Kłobuckiego
 17. Justyna Strzelczyk – Radna Rady Powiatu Kłobuckiego
 18. Teresa Żurawska – Radna Rady Powiatu Kłobuckiego
 19. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP
 20. Urszula Bujak – Wójt Gminy Panki
 21. Piotr Derejczyk – Wójt Gminy Miedźno
 22. Krystian Kotynia – Burmistrz Krzepic
 23. Jan Kowalik – Wójt Gminy Popów
 24. Tomasz Osiński – Wójt Gminy Wręczyca Wielka
 25. Bogdan Sośniak – Wójt Gminy Opatów
 26. Bożena Wieloch – Wójt Gminy Lipie
 27. Jerzy Zakrzewski – Burmistrz Kłobucka
 28. Mariusz Koziński – Wiceprezes ZOP ZOSP RP
 29. Dariusz Pilśniak – Wiceprezes ZOP ZOSP RP
 30. Małgorzata i Sylwester Karwala
 31. Adam Benski - P.H.U.Ols Lubliniec

W kolejnej części uroczystości Przedstawiciele Komitetu Społecznego w osobach Posła na Sejm RP Henryka Kiepury, Przewodniczącego Rady Powiatu Kłobuckiego Zbigniewa Pilśniaka i Prezes Stowarzyszenia Rady Powiatowej KGW w Kłobucku Alicji Podgórskiej dokonali wręczenia sztandaru pocztowi sztandarowemu, w skład którego wchodzą: Teresa Kała reprezentująca KGW Kuźnica Stara Gmina Przystajń, Jadwiga Kopacz reprezentująca KGW Rębielice Królewskie Gmina Popów oraz Joanna Szymańska reprezentująca KGW Szarlejka Gmina Wręczyca Wielka. Następnie poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego. Uroczystości zakończyły się odśpiewaniem Roty, przy akompaniamencie Dziecięco-Młodzieżowej Orkierstry Dętej z Gminnego Ośrodka Kultury we Wręcczycy Wielkiej.

Uroczystość nadania sztandaru poprowadzili Pan Mariusz Koziński i Pan Dariusz Pilśniak – Wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kłobucku.

Wśród gości znaleźli się m. in.: Poseł na Sejm RP, Wiceminister Edukacji Henryk Kiepura, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, Marszałek Grzegorz Boski, Przewodniczący Rady Powiatu Kłobuckiego Zbigniew Pilśniak, Starosta Kłobucki Zdzisława Kall, Wicestarosta Aneta Kiepura, Członkowie Zarządu Powiatu Mariusz Mandat i Krzysztof Nowak, Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia, Wójt Gminy Lipie Bożena Wieloch, Wójt Gminy Panki Urszula Bujak, Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak, Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński, Wójt Gminy Miedźno Piotr Derejczyk, Wójt Gminy Popów Jan Kowalik, Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin,  Dyrektor Śląskiego Oddziału ARiMR w Częstochowie Lesław Siedlak, Dyrektor KOWR OT w Częstochowie Witold Łacny, Prezes Stowarzyszenia Rady Powiatowej KGW Alicja Podgórska, przewodniczący rad gmin, radni powiatowi i gminni, przewodniczące wszystkich kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu kłobuckiego, dyrektorzy ośrodków kultury  oraz dyrektorzy szkół powiatowych i gminnych.

Wszystkim kołom gospodyń wiejskich Powiatu Kłobuckiego  życzymy, aby sztandar zawsze wyrażał społeczną więź mieszkańców naszego powiatu.

Sztandar dla Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego

25 marzec 2024 37 zdjęć