do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025ikonaPraca aptek od dnia 01.04.2024 r.
Strona główna Aktualności

X jubileuszowa Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych

25 Marzec 2024
kategoria:
Aktualności
 

W dniu 23 marca br. w Hali Sportowej Powiatu Kłobuckiego przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku miała miejsce X jubileuszowa Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych połączona z uroczystością nadania sztandaru dla kół gospodyń wiejskich Powiatu Kłobuckiego.

Powiat Kłobucki organizując już od 10 lat Powiatową Prezentację Tradycji Wielkanocnych stara się pielęgnować lokalne tradycje związane z tym najważniejszym dla katolików świętem. Uroczystość została objęta Patronatem Honorowym Posła na Sejm RP, Wiceministra Edukacji Pana Henryka Kiepury.

Swoje wyroby kulinarne oraz dekoracje zaprezentowały wszystkie zespoły szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich naszego powiatu. Każdą z gmin naszego powiatu reprezentowało jedno, wybrane koło. I tak:  gminę Kłobuck reprezentowało KGW Zagórzanka,  gminę Krzepice  - KGW Zajączki,  gminę Lipie - KGW Wapiennik, Miedźno - KGW Władysławów, Opatów - KGW Opatów, Panki - KGW Panki, Popów - KGW Dąbrowa, Przystajń - KGW Przystajń a gminę Wręczyca Wielka reprezentowało KGW Truskolasy.

W ramach II Jarmarku Wielkanocnego swoje stoły mieli także lokalni wytwórcy i rzemieślnicy rękodzieła ludowego i artystycznego.

Uczestnicy, tradycyjnie podziwiali barwną ekspozycję świątecznych przysmaków oraz ozdób, degustując wyroby kulinarne.

Uczestnicy imprezy mogli także odwiedzać stoiska wystawców: Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Stowarzyszenia Kobiety w Centrum.

Organizatorami wielkanocnej prezentacji, zgodnie z tradycją, było Starostwo Powiatowe w Kłobucku we współpracy z Powiatową Radą Kół Gospodyń Wiejskich oraz Zespołem Szkół Nr 1 w Kłobucku. W imieniu organizatorów, zebranych przywitali: Starosta Kłobucki Zdzisława Kall, Prezes Stowarzyszenia Rady Powiatowej KGW Alicja Podgórska oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Jacek Rudzki. Wśród gości znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP, Wiceminister Edukacji Henryk Kiepura, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, Marszałek Grzegorz Boski, Przewodniczący Rady Powiatu Kłobuckiego Zbigniew Pilśniak, Wicestarosta Aneta Kiepura, Członkowie Zarządu Powiatu Mariusz Mandat i Krzysztof Nowak, Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia, Wójt Gminy Lipie Bożena Wieloch, Wójt Gminy Panki Urszula Bujak, Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak, Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński, Wójt Gminy Miedźno Piotr Derejczyk, Wójt Gminy Popów Jan Kowalik, Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin,  Dyrektor Śląskiego Oddziału ARiMR w Częstochowie Lesław Siedlak, Dyrektor KOWR OT w Częstochowie Witold Łacny, przewodniczący rad gmin, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy ośrodków kultury  oraz dyrektorzy szkół powiatowych i gminnych. 

W trakcie pokazu wszystkie uczestniczące w nim koła KGW oraz szkoły, w podziękowaniu za pięknie przygotowane stoły, otrzymały pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz nagrody pieniężne ufundowane Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

X jubileuszowa Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych

25 marzec 2024 32 zdjęć