do góry
Strona główna Aktualności

Starostwo wspiera LZS-y

07 Luty 2018
kategoria:
Aktualności
 

Powiat Kłobucki zawsze wspiera rozwój sportowy dzieci i młodzieży. W dniu 07.02.2018 r. Starosta Kłobucki Henryk Kiepura wraz z Wicestarostą Maciejem Biernackim podpisali umowę o realizację zadań w dziedzinie sportu pod nazwą ‘‘Organizacja mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego’’ z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe.

Zrzeszenie było reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu PZ LZS Grzegorza Garbaciaka oraz Skarbnika Stanisława Wrzesińskiego.      

Powiatowe Zrzeszenie LZS na realizację zadania pn.: ‘‘Organizacja mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Kłobuckiego’’ otrzymało dotację w kwocie 23000,00 zł. Całkowity koszt zadania publicznego łącznie wynosi 29300,00 zł.

Za ostateczny termin realizacji zadania publicznego uznaje się 22 grudzień 2018 r.

Podczas spotkania Starosta Henryk Kiepura podziękował działaczom LZS za ich zaangażowanie w pracy z młodzieżą oraz zadeklarował dalszą współpracę ze strony Starostwa Powiatowego w Kłobucku.