do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów Subregionu Północnego

22 Marzec 2018
kategoria:
Aktualności
 

W dniach 15-16 marca 2018 roku w Ustroniu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów Subregionu Północnego realizujących projekty w ramach RPO WSL 2014-2020.

Podczas spotkania zaprezentowano tematy związane z:
-  aktualnym Stanem wdrażania RIT w Subregionie Północnym,
- konkursami zakończonymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego,
- konkursami aktualnie trwającymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – Subregion Północny,
- ścieżkami rowerowymi dla Subregionu Północnego,
- konkursami planowanymi na 2018 r w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – Subregion Północny,
- postępem finansowym wykorzystania alokacji dla Subregionu Północnego,
- przebiegiem przeprowadzonych kontroli w Instytucji Pośredniczącej.

W ramach spotkania wiele instytucji miało możliwość przedstawienia swojej działalności w obszarze funduszy unijnych, w tym m.in. Agencja Rozwoju Regionalnego, która zaprezentowała:
- projekty ARR współfinansowane z środków UE 2014 – 2020: oferta dla firm i mieszkańców subregionu północnego woj. Śląskiego,
- planowane projekty w latach 2018 – 2019,
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
- Dotacje na szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach podmiotowego systemu finansowania,
- Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W trakcie dwudniowego spotkania odbyło się Posiedzenie Komitetu Sterującego  Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego, w ramach którego zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania dla poddziałania 8.1.2 RPO WSL 2014-2020 oraz podjęto uchwałę dotycząca akceptacji sprawozdania rocznego za 2017 rok z realizacji RIT Subregion Północny.