do góry
ikonaFILM "Tego nie można zapomnieć" - rozmowa z kpt. Zygmuntem Grzybowskim ikonaFILM - Matury w powiecie klobuckimikonaFILM - Szkolnictwo zawodowe szansą dla ucznia i rynku pracy - pierwsza konferencja on-line w Powiecie Kłobuckim
Strona główna Aktualności

Raport o stanie Powiatu Kłobuckiego

31 Maj 2019
kategoria:
Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku opublikowano Raport o stanie Powiatu Kłobuckiego za rok 2018.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła obowiązek sporządzenia raportu o stanie powiatu. Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.z 2019 r., poz. 511) zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Zarząd Powiatu Kłobuckiego przyjął raport za rok 2018 uchwałą nr 157/2018 z dnia 31 maja 2019 roku i niniejszym przedkłada go Wysokiej Radzie, a także podaje do wiadomości Mieszkańcom poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej pod następującym adresem: