do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Raport o Stanie Powiatu Kłobuckiego za rok 2020

01 Czerwiec 2021
kategoria:
Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku opublikowano Raport o Stanie Powiatu Kłobuckiego za rok 2020.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła obowiązek sporządzenia raportu o stanie  powiatu. Zgodnie z art. 30a ust. 4 Rada Powiatu rozpatruje Raport o stanie powiatu na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności i przeprowadza się nad nim debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabrać głos radni powiatowi a także mieszkańcy powiatu kłobuckiego. Aby mieszkaniec mógł wziąć udział w debacie musi złożyć odpowiednie zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Powiatu (wzór w załączeniu) Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport. Zgodnie z art. 30a ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym podczas debaty mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu. Liczba osób, które Przewodniczący dopuszcza do głosu wynosi 15

Zarząd Powiatu Kłobuckiego przyjął raport za rok 2020 uchwałą nr  681/2021 z dnia 31 maja 2021 roku i niniejszym przedkłada go Wysokiej Radzie, a także podaje do wiadomości Mieszkańcom poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport o Stanie Powiatu Kłobuckiego za rok 2020.pdf 21-06-01 14:53 6.86MB pobierz plik: Raport o Stanie Powiatu Kłobuckiego za rok 2020.pdf