do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Powstał Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

05 Listopad 2019
kategoria:
Aktualności
 

We wtorek 5 listopada, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, reprezentanci 34 lokalnych samorządów powiatowych, miejskich i gminnych z północnej części województwa śląskiego podjęli decyzję o powołaniu do życia stowarzyszenia pod nazwą Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (ZGiPSPWŚ). Samorządy, które utworzyły nowy Związek od lat współpracują w projekcie  pod nazwą Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem porozumienia ma być zacieśnienie i zinstytucjonalizowanie współpracy oraz zbudowanie podmiotu o  większych możliwościach realizacyjnych i negocjacyjnych,  we wspólnych staraniach o środki unijne. Nie  dziwi zatem, że akces do nowego związku zgłosiły wszystkie 34 samorządy współpracujące w ramach RIT.  
Zamierzonym efektem połączenia jest podniesienie efektywności i koordynacji programowania, wdrażania, finansowania, monitorowania oraz rozliczania inwestycji i projektów ważnych z punktu widzenia mieszkańców oraz służących rozwojowi naszego subregionu. Związek jako nowy podmiot i nowe zasady współdziałania, mają pomóc w lepszym pozyskiwaniu i efektywnym wykorzystaniu środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.      
Przedstawiciele samorządów uczestniczący w zebraniu założycielskim przyjęli niezbędne  dla funkcjonowania stowarzyszenia  dokumenty, w tym statut ZGiPSPWŚ oraz wybrali władze.          
W Zarządzie Związku nasz region reprezentować będą Starosta Kłobucki Henryk Kiepura oraz Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski. Z kolei do Komisji Rewizyjnej ZGiPSPWŚ został wybrany Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński.            

Warto zauważyć, że w obecnym śląskim Regionalnym Programie Operacyjnym, znajduje się najwięcej środków spośród wszystkich programów regionalnych w Polsce - 3,477 mld euro (tj. aktualnie ok. 14,92 mld zł), a poprzez narzędzie ZIT/RIT, związków gmin i powiatów subregionów centralnego, zachodniego i północnego naszego województwa, rozdzielanych jest ok. 32 proc. środków RPO (łącznie 1,1 mld euro = 4,59 mld zł). W ramach ZIT/RIT w regionie, do 26 sierpnia br. podpisano 1218 umów na łączną kwotę dofinansowania 3,24 mld zł, co stanowi 70,5 proc. wykorzystania ogółem przyznanych środków. Zatwierdzono wnioski ZIT o płatność łącznie na 1,28 mld zł (27,9 proc. alokacji). W całym śląskim RPO samorząd woj. śląskiego zawarł już umowy na dofinansowanie projektów wykorzystujące 69,5 proc. alokacji.