do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Powiat Kłobucki nagradza sportowców

23 Czerwiec 2021
kategoria:
Aktualności
 

W dniu 22 czerwca br. wręczono nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów i działaczy w dziedzinie sportu.

Nagrody te przyznawane są na mocy Uchwały  Nr 101/XIII/2016  Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

W uroczystości wzięli udział: Przewodniczący Rady Powiatu Kłobuckiego Zbigniew Pilśniak, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Wicestarosta Zdzisława Kall, Członkowie Zarządu Powiatu Kłobuckiego – Maciej Biernacki, Józef Borecki i Krzysztof Nowak oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Justyna Strzelczyk.

Przyznawanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe oraz znaczące osiągnięcia w działalności sportowej we wszystkich dziedzinach sportu, stanowią wyraz uznania władz samorządowych dla zawodników, trenerów oraz działaczy, biorących udział we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i sportu w powiecie kłobuckim.

Nagrody i wyróżnienia sportowe mogą otrzymywać zawodnicy i drużyny zrzeszeni
w stowarzyszeniach działających  w zakresie kultury fizycznej, w tym również uczniowskich klubach sportowych, mających siedziby na terenie powiatu kłobuckiego i prowadzących działalność na jego terenie, także w sekcjach sportowych ośrodków sportu i rekreacji gmin powiatu kłobuckiego oraz inne osoby fizyczne mające szczególny wkład w promocję i rozwój sportu na terenie powiatu kłobuckiego.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za znaczące osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim w roku poprzedzającym przyznanie nagrody lub wyróżnienia.

Na mocy uchwały Nr 673/2021 z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020 Zarząd Powiatu Kłobuckiego przyznał:

 • Nagrody pieniężne w kwocie 200 zł za osiągnięcia sportowe zawodnika/zawodniczki na szczeblu ogólnopolskim otrzymują:
 1. Maciej Frydrych – Polski Związek Taekwon-Do
 2. Agnieszka Tkacz – KS Wojownik
 3. Piotr Zander – KS Wojownik
 4. Stefania Macherzyńska – KS Wojownik
 5. Zofia Cihoń - KS Wojownik
 6. Maja Telęga – ULKS Pionier Panki
 7. Paweł Telenga – ULKS Pionier Panki
 8. Maksymilion Wacowki – Klub Pływacki Delfin, klub piłkarski Znicz
 9. Julia Mostowska – jeżdziectwo
 10. Mateusz Jaskuła – ULKS Orient Kłobuck
 11. Dominik Jaskuła – ULKS Orient Kłobuck
 12. Antoni Wacowski – ULKS Orient Kłobuck
 13. Agata Tomska – ULKS Orient Kłobuck
 • Nagrody pieniężne w kwocie 100zł za osiągnięcia sportowe zawodnika/zawodniczki na szczeblu wojewódzkim otrzymują:
 1. Dominika Noga – Klub Pływacki Delfin Kłobuck
 2. Antonina Kwiędacz – ULKS Pionier Panki
 3. Alicja Gruca – tenis stołowy

Zarząd Powiatu przyznał także wyróżnienia trenerom i działaczom, będącym członkami lub pracownikami klubu sportowego, stowarzyszenia działającego w zakresie kultury fizycznej bądź uczniowskiego klubu sportowego, prowadzącym szkolenia zawodników uzyskujących znaczące wyniki sportowe, a także innym osobom fizycznym  mającym szczególny wkład w promocję i rozwój sportu na terenie powiatu  kłobuckiego.

W roku 2020 byli to:

 1. Artur Osuchowski – KS Wojownik
 2. Karolina Górecka –
 3. Piotr Telenga - ULKS Pionier Panki
 4. Stanisław Wrzesiński – ULKS Herkules Truskolasy
 5. Sławomir Jaskuła – ULKS Orient
 6. Grzegorz Garbaciak – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kłobucku

Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje!