do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Pomoc udzielana Przedsiębiorcom z powiatu kłobuckiego w czasie epidemii

07 Maj 2021
kategoria:
Aktualności

Ogłoszony na terytorium Polski w 2020 r. stan epidemiczny wpływa w sposób istotny  na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje Powiat Kłobucki wspiera przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie powiatu w ramach posiadanych możliwości i środków Tarczy Antykryzysowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku realizuje szereg form wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, które przeznaczone są zarówno na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców, jak również na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Wnioski przedsiębiorców o pomoc finansową są przyjmowane od początku pandemii w wersji elektronicznej i papierowej. Urząd nie wydaje negatywnej decyzji o ile wniosek kwalifikuje się do poprawy. Pracodawcy zapraszani są do PUP w celu uzupełnienia wniosków składanych w wersji papierowej. Wnioski składane elektronicznie poprzez e-PUAP lub podpisem kwalifikowanym obsługiwane są elektronicznie.

PUP w Kłobucku w ramach naborów, które prowadzone są w sposób ciągły na poszczególne formy wsparcia dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców, samozatrudnionych oraz organizacji pozarządowych od początku pandemii do chwili obecnej łącznie wypłacił pomoc finansową w kwocie 38,4 mln zł w następujących obszarach:

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, w tym przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników oraz organizacji pozarządowych:

 • Ilość złożonych wniosków: 4471
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 4468
 • Kwota wypłaconych środków: 21.378.336,32 zł

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych:

 • Ilość złożonych wniosków: 803
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 803
 • Kwota wypłaconych środków: 4.070.220,00 zł

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców:

 • Ilość złożonych wniosków: 584
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 569
 • Kwota wypłaconych środków: 9.337.955,40 zł

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych:

 • Ilość złożonych wniosków: 7
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 5
 • Kwota wypłaconych środków: 14.248,12 zł

Wnioski w ramach w/w zadań można składać w wersji papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 10.06.2021 r.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność w określonych branżach przyznawana na podstawie art. 15 zze4  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (nabór zakończony 31.01.2021 r.)

 • Ilość złożonych wniosków: 213
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 213
 • Kwota wypłaconych środków: 925.000,00 zł

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność w określonych branżach przyznawane na podstawie rozporządzeń w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii (wnioski o dotacje można składać wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do dnia 31.08.2021 r.)

 • Ilość złożonych wniosków: 621
 • Ilość rozpatrzonych wniosków: 583
 • Kwota wypłaconych środków: 2.640.000,00 zł

Aktualnie PUP w Kłobucku na bieżąco weryfikuje wnioski przedsiębiorców i organizacji pozarządowych o pomoc finansową w różnych obszarach działalności w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku oprócz realizacji zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej obejmuje wsparciem przedsiębiorców i umożliwia powstawanie nowych firm realizując zadania w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.