do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Obchody 155 rocznicy najważniejszej bitwy Powstania Styczniowego na naszym terenie

23 Kwiecień 2018
kategoria:
Aktualności
 

Przy zbiorowej mogile powstańców, w Wąsoszu w gminie Popów odbyły się uroczystości upamiętniające 155 rocznicę Powstania Styczniowego oraz bitwy, która rozegrała się na tym terenie, znanej pod nazwą „Bitwy pod Wąsoszem”.

W tej najważniejszej potyczce Powstania Styczniowego w regionie obejmującym ziemię kłobucką, częstochowską i wieluńską, w walce z regularnymi oddziałami wojska rosyjskiego, poległo 34 polskich patriotów-ochotników  z oddziału pod dowództwem majora Luetticha. Poświęcona im zbiorowa mogiła z pomnikiem „Gloria Victis”, jest tradycyjnym miejscem patriotycznych manifestacji mieszkańców naszego regionu. Taki charakter miały uroczystości, zorganizowane przez gminę Popów i Powiat Kłobucki, w minioną niedzielę, 22 kwietnia br.

Po mszy świętej w kościele w Wąsoszu, przy dźwiękach orkiestry  dętej Gminy Przystajń, widzowie i uczestnicy obchodów, w pochodzie, przeszli do mogiły-pomnika powstańców. W kolumnie szły poczty sztandarowe m.in. jednostek OSP ze wszystkich gmin powiatu kłobuckiego, młodzieży szkolnej z naszego powiatu, żołnierzy, policjantów i służby więziennej, kombatantów,  organizacji społecznych, Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kłobucku, samorządów lokalnych, a także  nauczyciele, kombatanci, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Uroczystość na terenach wokół pomnika, rozpoczęła się od objęcia warty przez uczniów z klas mundurowych z powiatowych szkół średnich oraz od okolicznościowych przemówień Henryka Kiepury Starosty Kłobuckiego i Bolesława Świtały Wójta Gminy Popów.

Na koniec części oficjalnej wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyły delegacje uczestniczących w obchodach samorządów, organizacji oraz instytucji. W obchodach uczestniczyli także m.in.: Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk, Wicestarosta Maciej Biernacki, Członek Zarządu Powiatu Józef Borecki, Wójtowie gmin z naszego powiatu: Bożena Wieloch, Bogdan Sośniak, Bogdan Praski,  Wiceprezydent Częstochowy Ryszard Stefaniak, radni powiatowi i gminni.

Uroczystości prowadziła Pani Joanna Kulejewska wspólnie z mjr. rez. Cezarym Kubiakiem Prezesem Koła Ligi Obrony Kraju w Kłobucku.

Po części oficjalnej, zebrani obejrzeli widowisko zainscenizowane przez kilka grup specjalizujących się w rekonstrukcjach wydarzeń historycznych. Odegrały one sceny inspirowane zdarzeniami i sytuacjami z Powstania Styczniowego oraz z samej bitwy pod Wąsoszem, używając charakteryzacji, kostiumów i mundurów stylizowanych na czasy współczesne Powstaniu Styczniowemu.

Obchody 155 rocznicy najważniejszej bitwy Powstania Styczniowego na naszym terenie

23 kwiecień 2018 50 zdjęć