do góry
ikona25 lutego 2019 roku (poniedziałek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Kłobucku.
Strona główna Aktualności

Dzieci i młodzież z naszego powiatu na VI złazie leśnym

20 Czerwiec 2018
kategoria:
Aktualności
 

Tegoroczna edycja „Złazu leśnego” dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i szkół ponadgimnazjalnych powiatu kłobuckiego odbyła się dnia 14 czerwca przy sprzyjającej aurze.

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę miała charakter ekologiczno-patriotyczny. Złaz został zorganizowany przez Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku, Nadleśnictwo Kłobuck, Powiat Kłobucki, Zarząd Oddziału Ligii Ochrony Przyrody w Kłobucku, Firmę ALBA Group i Firmę Koral. FH. Koralewski A. – Kłobuck.

„Złaz leśny” to nie tylko spacer po lesie. Niezwykle ważne są jego cele wychowawcze i edukacyjne.  Uczestnicy, wędrując różnymi szlakami leśnymi, rozwiązywali zadania dotyczące znajomości zasobów przyrody powiatu kłobuckiego,  właściwego zachowania się w lesie, ochrony środowiska oraz z zakresu historii „Nasza Niepodległa”.

W tegorocznym złazie wzięło udział 13 placówek oświatowych z całego powiatu kłobuckiego, w tym: 3 przedszkola (Gminne Przedszkole nr 2, nr 4, nr 5 z Kłobucka), 7 szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1, nr 2, nr 3 z Kłobucka, Szkoła Podstawowa SPSK z Kłobucka, Szkoła z Kamyka, Libidzy i z Wręczycy Wielkiej) oraz 3 szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół nr 1, nr 2 i nr 3 z Kłobucka. Łącznie w złazie leśnym wzięło udział 523 uczestników.

Dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli zmierzali 6 różnymi szlakami do siedziby nadleśnictwa przy ulicy Zakrzewskiej w Kłobucku (1. Wręczyca Wielka – Pięć Stawów – Kłobuck Zakrzew – Nadleśnictwo, 2. Truskolasy – Golce – Pięć Stawów  – Kłobuck Zakrzew – Nadleśnictwo, 3. Waleńczów – Kłobuck Rybno –  Pięć Stawów  – Kłobuck Zakrzew – Nadleśnictwo, 4. Kamyk – Libidza – Kłobuck Niwa – Skrzeszów – Rezerwat „Zamczysko” – Dębowa Góra –Nadleśnictwo, 5. Złochowice – Kłobuck Zakrzew – Kłobuck Rybno – Pięć Stawów  –Nadleśnictwo, 6. Kłobuck – Kłobuck Rybno –  Pięć Stawów  – Kłobuck Zakrzew – Nadleśnictwo).

Jako pierwsze na metę – plac przy Nadleśnictwie w Kłobucku - dotarły przedszkolaki wędrujące najkrótszą trasą przygotowaną przez swoich opiekunów, potem kolejne grupy szkolne. Każda grupa miała za zadanie przynieść ze sobą transparent z hasłem ekologicznym. Uczniowie oddawali do oceny teczki z zadaniami rozwiązanymi na trasie i mieli chwilę odpoczynku. Na miejscu zbiórki czekało na nich ognisko, gorąca kiełbaska z grilla i napoje. Organizatorzy przygotowali też  konkursy sportowe, plastyczne i dendrologiczne a młodzież z Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku  prezentowała sprzęt i elementy umundurowania strzeleckiego. Ponadto Powiatowa Komenda Policji w Kłobucku zaprezentowała swoje najnowsze radiowozy chętnie oglądane „od środka” przez dzieci i młodzież. Maskotka śląskiej policji „Sznupek” wzbudziła niesamowite emocje wśród najmłodszych, którzy chętnie z nią tańczyli i śpiewali. Firma recyklingowa ALBA Group przygotowała dla uczestników złazu quizy, zgadywanki, grę ekologiczną „Recykling”, puzzle ekologiczne. Firma FH. „Koral” przywiozła wielki kontener, w którym każdy mógł wyrazić swoje uczucia i emocje rysując kredą najbardziej wymyślne graffiti. Punktem kulminacyjnym było zasadzenie dębów i klonów z okazji 100 – rocznicy odzyskania Niepodległości przez dzieci i młodzież pod kierunkiem przedstawicieli Nadleśnictwa Kłobuck.

Na podsumowaniu VI „Złazu leśnego” Starostwo Powiatowe reprezentowali: Starosta Powiatu Kłobuckiego Henryk Kiepura, Wicestarosta Maciej Biernacki, członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego Krzysztof Nowak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Joanna Kulejewska,; Gminę Kłobuck Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski oraz Sekretarz Gminy Magdalena Kasprzak; Nadleśnictwo - gospodarzy złazu-  było reprezentowane przez Nadleśniczego Grzegorza Półtoraka i Zastępcę Nadleśniczego Pawła Kreja; Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Kłobucku reprezentowały: Małgorzata Chłąd i Izabela Śledziona, natomiast organizatorów Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku  Katarzyna Ściebura i Wicedyrektor Joanna Foszner.

Wszystkie placówki uczestniczące  w złazie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz zestawy materiałów promujących powiat kłobucki od LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, a zwycięzcy poszczególnych konkursów oprócz dyplomów także nagrody w postaci książek i gier edukacyjnych.

W ramach złazu odbyły się konkursy:

- Konkurs Wiedzy Przyrodniczo- Historycznej – kategoria szkoły podstawowe – klasy 1-3

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Kłobucku

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kamyku

 

- Konkurs Wiedzy Przyrodniczo- Historycznej – kategoria szkoły podstawowe – klasy 4-6

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Kamyku

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłobucku

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku

 

- Konkurs Wiedzy Przyrodniczo- Historycznej – kategoria szkoły podstawowe – klasy 7 i oddziały gimnazjalne

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Libidzy

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kamyku

III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Kłobucku

 

- Konkurs Wiedzy Przyrodniczo- Historycznej – kategoria szkoły średnie

I miejsce – Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku

II miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku

III miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku

 

- Konkurs Dendrologiczny „Jakie to drzewo? ”– kategoria szkoły podstawowe

I miejsce –  Maciej Sitek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłobucku

II miejsce – Justyna Szewczyk Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłobucku

III miejsce – Katarzyna Żurkowska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku

 

- Konkurs Dendrologiczny „Jakie to drzewo?”– kategoria średnie

I miejsce –  Karolina Królica – Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku

II miejsce – Weronika Witt – Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku

III miejsce – Karolina Królica – Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku

 

- Konkurs plastyczny „Dary lasu” dla przedszkolaków

I miejsce – Katarzyna Wróbel – Przedszkole Gminne nr 2 w Kłobucku

II miejsce – Zuzanna Praska - Przedszkole Gminne nr 2 w Kłobucku

III miejsce – Nikola Wawrzyniak - Przedszkole Gminne nr 5 w Kłobucku

IV miejsce – Emilia Kudło - Przedszkole Gminne nr 4 w Kłobucku

 

- Konkurs „Transparent - hasło ekologiczne” – kategoria przedszkola

I miejsce – Przedszkole Gminne nr 4 w Kłobucku

II miejsce – Przedszkole Gminne nr 5 w Kłobucku

III miejsce – Przedszkole Gminne nr 2 w Kłobucku

 

- Konkurs „Transparent - hasło ekologiczne” – kategoria szkoły

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku

II miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Kamyku

 

Zawody sportowe:

 

Konkurencja: „Kółko i krzyżyk”

-  kategoria szkoły podstawowe – klasy 1-3:

I miejsce – Szkoła Podstawowa SPSK w Kłobucku

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kamyku

 

- kategoria szkoły podstawowe – klasy 4-6:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Kamyku


- kategoria szkoły podstawowe – klasy 7 i oddziały gimnazjalne:

I miejsce – Szkoła Podstawowa SPSK w Kłobucku

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku

III miejsce - Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej

 

- kategoria szkoły średnie:

I miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku

II miejsce - Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku

III miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku

 

Konkurencja: przeciąganie liny

- kategoria przedszkolaki:

I miejsce – Przedszkole Gminne nr 2 w Kłobucku

II miejsce – Przedszkole Gminne nr 5 w Kłobucku

III miejsce - Przedszkole Gminne nr 4 w Kłobucku

 

 -  kategoria szkoły podstawowe – klasy 1-3:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Kamyku

II miejsce – Szkoła Podstawowa SPSK w Kłobucku

 

- kategoria szkoły podstawowe – klasy 4-6:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Kamyku


- kategoria szkoły podstawowe – klasy 7 i oddziały gimnazjalne:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłobucku

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku

 

- kategoria szkoły średnie:

I miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku

II miejsce - Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku

III miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku

 

Konkurencja: slalom z balonami

- kategoria przedszkolaki:

I miejsce – Przedszkole Gminne nr 5 w Kłobucku

II miejsce – Przedszkole Gminne nr 4 w Kłobucku

III miejsce - Przedszkole Gminne nr 2 w Kłobucku

 

-  kategoria szkoły podstawowe – klasy 1-3:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Kamyku

II miejsce – Szkoła Podstawowa SPSK w Kłobucku

 

- kategoria szkoły podstawowe – klasy 4-6:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Kamyku

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłobucku


- kategoria szkoły podstawowe – klasy 7 i oddziały gimnazjalne:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Libidzy

III miejsce - Szkoła Podstawowa SPSK w Kłobucku

 

- kategoria szkoły średnie:

I miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku

II miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku

III miejsce - Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku

Organizatorzy VI „Złazu leśnego” – dziękują za wsparcie sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Kłobucku, Nadleśnictwu w Kłobucku, Gminie Kłobuck, Lidze Ochrony Przyrody Odział w Kłobucku, panu Szczepanowi Bujakowi – właścicielowi Zakładu masarskiego w Wilkowiecku, Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku, LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, firmie ALBA Group oraz Firmie FH. „Koral”.

Dziękujemy młodzieży z Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku za zaangażowanie i pomoc w organizacji złazu.

 

Dzieci i młodzież z naszego powiatu na VI złazie leśnym

20 czerwiec 2018 57 zdjęć