do góry
ikonaInformacje o kolejnych działaniach Powiatu Kłobuckiego związanych z koronawirusem.
Strona główna Aktualności

Delegacja z naszego powiatu odwiedziła zaprzyjaźniony, bawarski powiat Hassberge

07 Maj 2019
kategoria:
Aktualności
 

W ostatnim tygodniu kwietnia b.r. na zaproszenie Wilhelma Schneidera - Starosty Powiatu Hassberge, w niemieckiej Bawarii, wizytę złożyła delegacja z naszego powiatu.

Uzgodnionym wcześniej, głównym celem wizyty było podpisanie umowy ramowej o współpracy między zaprzyjaźnionymi powiatami: Kłobuckim i Hassberge, w Bawarii. Treść ramowego porozumienia, opracowana i uzgodniona, w dwustronnych negocjacjach, została zaakceptowana przez Radę Powiatu Kłobuckiego oraz przyjęta na jej Sesji w dniu 29 listopada 2017 roku, uchwałą nr 226/XXIX/2017.

Uroczystość podpisania porozumienia przez Starostów odbyła się w siedzibie Starostwa Hassberge w Hassfurcie  oraz miała oficjalny i podniosły charakter. Ze strony niemieckiej obecni byli wszyscy 60 radni a także deputowani do bawarskiego parlamentu. Końcowym akcentem podpisania była msza w miejscowym kościele. W trakcie wizyty poczyniono także uzgodnienia dotyczące kontynuacji programów wymiany uczniów i doświadczeń nauczycieli między szkołami. Uzgodniono też termin wizyty samorządowców z Niemic w naszym powiecie, podczas której odbędzie się druga, polska część oficjalnego podpisania porozumienia przez urzędujących Starostów.

Niemieccy gospodarze zapewnili naszym delegatom bogaty program zwiedzania, zarówno lokalnych zabytków jak i zaawansowanych technicznie zakładów przemysłowych z branży energetycznej oraz narzędziowej.  

Na czele delegacji powiatowej stał Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, a pośród uczestników znaleźli się także m.in. Członkowie Zarządu Powiatu: Maciej Biernacki i Krzysztof Nowak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłobuckiego Maciej Mońka oraz reprezentujące Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku: Małgorzata Galle-Michałowska – Dyrektor i Elżbieta Gmyrek-Ptak – nauczycielka zawodu i germanistka.