do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku - podsumowanie realizowanego projektu europejskiego

06 Październik 2020
kategoria:
Aktualności
 

Starosta Kłobucki Henryk Kiepura i Wicestarosta Zdzisława Kall, uczestniczyli 2 października, w spotkaniu w murach Zespołu Szkół nr 1 na Zagórzu, podczas którego, uczestnicy projektu „Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego”, dokonali jego podsumowania.  

Projekt ten to część większego projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego, przez szkołę, z wykorzystaniem środków PO WER, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podsumowanie  było inne niż poprzednie….. tak jak inny był ten projekt – nim udało się ruszyć z  mobilnością ostatniej grupy, przerwany przez epidemię, która dotknęła cały świat. Miało być jak zawsze - z rozmachem, wspólnie nie tylko z wszystkimi uczestnikami, ale także rodzicami uczniów biorących udział w projekcie, uczniami szkół podstawowych z naszego terenu oraz lokalnymi pracodawcami. Takie były plany, ale nie można ich było zrealizować w zakładanej formie. Podsumowanie odbyło się w okrojonym składzie, ale w dobrej atmosferze - przy udziale przedstawicieli organu prowadzącego, uczestników oraz grona uczniów i nauczycieli.

Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji dotyczących założeń i celów projektu, jego organizacji, przebiegu poszczególnych mobilności i ich efektów oraz obejrzeli materiały, jakie powstały podczas pobytu uczniów na stażach oraz nauczycieli na szkoleniach we Francji i w Niemczech.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu odbyli praktyki zawodowe - technik mechanik oraz technik pojazdów swoje staże realizowali w Niemczech, zaś uczniowie technikum żywienia oraz kształcący się w zawodzie kucharz - we Francji.

Do głównych założeń projektu należało stworzenie młodzieży możliwości zdobycia szerszych kompetencji zawodowych poza granicami kraju oraz potrzeba wszechstronnej edukacji zawodowej, kompatybilnej z wymogami rynku pracy.

W ostatnim projekcie staży zagranicznych po raz pierwszy uczestnikami byli także nauczyciele. Mobilność nauczycieli stała się okazją do skonfrontowania posiadanej przez nich wiedzy i doświadczenia zawodowego z realiami francuskiego i niemieckiego systemu kształcenia zawodowego i rynku pracy, podniesienia kwalifikacji zawodowych i językowych, nabycia umiejętności funkcjonowania w obcojęzycznym i wielokulturowym środowisku oraz poznania kultury pracy w innych krajach UE.

W szkoleniu kadry wzięli udział nauczyciele przedmiotów zawodowych branż: gastronomicznej, mechanicznej i samochodowej. Podobnie jak uczniowie, nauczyciele wyjechali do Francji i Niemiec, by tam odbyć szkolenie typu job shadowing. Polegało ono na obserwacji pracy na różnych stanowiskach roboczych oraz wykonywaniu różnych czynności pod okiem osób szkolących.

Cele projektu zostały osiągnięte, założenia zrealizowane. Uczestnicy otrzymali dokumenty Europass-Mobilność, potwierdzające ukończenie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w innych krajach europejskich.