do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Zagrożenie koronawirusem w Powiecie Kłobuckim

27 Lipiec 2020
kategoria:
Aktualności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku podała raport dobowy aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu kłobuckiego w związku z pandemią koronawirusa. Z każdym dniem ulega zmianie liczba osób będących pod nadzorem epidemiologicznym i objętych kwarantanną domową z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 17 osób przechodzi kwarantannę z nałożoną decyzją administracyjną, a  72 osoby pozostają pod nadzorem epidemiologicznym.

Raport dobowy, stan na godzinę 12:00, 27 lipca 2020r.  dla powiatu kłobuckiego:

Liczba osób poddana kwarantannie z nałożoną decyzją administracyjną - 17
Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia korona wirusem CoV- 0
Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 72
Liczba osób w kwarantannie po przekroczeniu granicy – 142
Liczba osób zarażonych koronawirusem w powiecie – 13
Liczba ozdrowieńców  –   59
Liczba zgonów - 1

W województwie śląskim do 15436 przypadków wzrosła liczba zakażonych koronawirusem, 384 osoby nie żyją, natomiast 13190 osób to ozdrowieńcy.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że na godzinę 12:00 dnia 27 lipca 2020 r. jest 43402 osoby, u których stwierdzono – zarażenie koronawirusem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast 1676 osoby nie żyją, 32856 osób to ozdrowieńcy.