do góry
ikonaInwestycje Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa ŚląskiegoikonaOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiegoikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

XX Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego

02 Lipiec 2021
kategoria:
Aktualności

30 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, spotkali się na XX Sesji radni Rady Powiatu Kłobuckiego.

Najważniejszym punktem porządku obrad, było głosowanie nad udzieleniem przez radnych, absolutorium Zarządowi Powiatu, w składzie: Przewodniczący Zarządu tj. Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Wicestarosta Zdzisława Kall, Etatowy Członek Zarządu Maciej Biernacki oraz Krzysztof Nowak i Józef Borecki jako nieetatowi Członkowie Zarządu, za rok 2020. W efekcie pozytywnej oceny działań Zarządu Powiatu w minionym roku, zgodnie z odnośnym wnioskiem Komisji Rewizyjnej, pozytywnie zaopiniowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, radni udzielili absolutorium podejmując stosowną uchwałę.

Podczas Sesji, radni debatowali także, nad dorocznym Raportem o Stanie  Powiatu. Stosowną uchwałą Rada Powiatu zaktualizowała także swoją uchwałą ”Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego”.

Warto zauważyć, że z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, po ośmiu kolejnych sesjach, które odbyły się w trybie zdalnym (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej) była to pierwsza, stacjonarna sesja po 16 miesiącach.