do góry
ikonaFILM - Szkolnictwo zawodowe szansą dla ucznia i rynku pracy - pierwsza konferencja on-line w Powiecie Kłobuckim
Strona główna Aktualności

XX Jubileuszowy Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

25 Czerwiec 2018
kategoria:
Aktualności
 

W niedzielę 24 czerwca we Wręczycy Wielkiej odbył się XX Jubileuszowy Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.

Pierwszy z przeglądów orkiestr dętych w powiecie, nie miał charakteru konkursowego i nosił nazwę I Wiosennej Parady Orkiestr Dętych. Zorganizowany został 8 maja 1999r. przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kłobucku. W paradzie udział wzięło 11 orkiestr dętych. Przez kolejnych 20 lat, przegląd zyskał miano największego muzycznego wydarzenia w regionie i na stałe wpisał się do kalendarza imprez powiatowych. Od początku, przegląd służy prezentacji dorobku orkiestr, daje możliwość wspólnego muzykowania oraz okazja do kształtowania charakterów młodych pokoleń. Każda orkiestra prezentuje się dwa razy. Raz podczas przemarszu ulicami, drugi raz na estradzie. Zgodnie z opinią jurorów, w ciągu 20 lat organizowanych przeglądów, poziom artystyczny orkiestr dętych biorących w nich udział, znacząco się podniósł. Dzisiejsze orkiestry coraz powszechniej wprowadzają do swojego repertuaru standardy jazzowe, utwory grane przez big bandy  i przeboje muzyki pop, prezentując je często w zaskakujących aranżacjach. Istotnym aspektem naszych przeglądów jest docenienie żmudnej pracy dzieci, młodzieży i kapelmistrzów w opanowaniu trudnej sztuki gry na instrumentach dętych, a następnie orkiestrowym opracowaniu szerokiego repertuaru muzyki marszowej, koncertowej i kościelnej. Muzycy poświęcają swój wolny czas, nie tylko by realizować swoje zainteresowania, ale przede wszystkim by wzbogacić wszelkie uroczystości swoją grą i przynosić chwałę swojej miejscowości, straży pożarnej, gminie   i powiatowi. W 20 letniej historii przeglądu jego współorganizatorami obok Starostwa Powiatowego i Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kłobucku były wszystkie gminy z terenu powiatu kłobuckiego.    

W wyjątkowej XX edycji przeglądu, swój udział zadeklarowało 10 orkiestr z terenu powiatu kłobuckiego: Orkiestra Dęta z Krzepic, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Zajączki Pierwsze, Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wręczyca Wielka, Dziecięca Orkiestra Dęta GOK Wręczyca Wielka, Orkiestra Dęta OSP w Ostrowach nad Okszą, Orkiestra Dęta OSP Miedźno, Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK Lipie, Orkiestra Dęta OSP Złochowice, Orkiestra Dęta Przystajń, Dziecięca Orkiestra Dęta Przystajń.     

Przegląd rozpoczął się przemarszem orkiestr dętych,  ulicą Sienkiewicza na stadion Klubu Sportowego "Sokół", gdzie w związku z obchodzonym 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, orkiestry wspólnie wykonały Mazurka Dąbrowskiego, czyniąc zadość tradycji wspólnego grania na otwarciu przeglądu.

Punktualnie o godz. 14.30 oficjalnego otwarcia XX Jubileuszowego Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych dokonali: Starosta Kłobucki, prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - Henryk Kiepura, Wójt Gminy Wręczyca Wielka – Henryk Krawczyk oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej - Andrzej Kała.          

Prezentacje wszystkich orkiestr dętych, oceniało profesjonalne jury w składzie: Mariusz Dziubek, Zbigniew Adamski oraz Tomasz Doliński. W kategorii przemarsz, zwracano uwagę na: brzmienie orkiestry w marszu, równość kroku i tempo. W kategorii występ sceniczny, brano pod uwagę: dobór repertuaru, interpretacje/dynamikę, tempo, frazowanie, rytm i ogólny wyraz artystyczny. Po obejrzeniu i wysłuchaniu 10 orkiestr, jury ogłosiło werdykt.  
W kategorii „przemarsz” zwyciężyli:

  • I miejsce i puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Pilśniaka zdobyła Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta we Wręczycy Wielkiej
  • II miejsce i puchar Starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury zdobyła Orkiestra Dęta OSP w Ostrowach nad Okszą
  • III miejsce i puchar Wicestarosty Macieja Biernackiego zdobyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Zajączki Pierwsze.

a w kategorii „występ sceniczny”:

  • I miejsce i puchar Starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury zdobyła Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta we Wręczycy Wielkiej pod batutą kapelmistrza Bartłomieja Pięty
  • II miejsce i puchar Wójta Gminy Wręczyca Wielka Henryka Krawczyka zdobyła Orkiestra Dęta OSP Miedźno, z kapelmistrzem Miłoszem Janikiem.
  • III miejsce i puchar Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP Henryka Kiepury zdobyła Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK Lipie, którą prowadził kapelmistrz Łukasz Kędziora.

Publiczność przeglądu, swoją nagrodę, przyznała Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestrze Dętej we Wręczycy Wielkiej.
Organizatorzy nagrodzili także najmłodszego uczestnika przeglądu – Martę Kotarską oraz najstarszego – Alfreda Kępskiego a nagroda specjalna, dla najlepszego instrumentalisty, powędrowała do Pawła Mastalerza.                         

Jury zgodnie stwierdziło, iż poziom występów był bardzo wysoki. Słowa uznania i podziękowanie skierowało do kapelmistrzów, za profesjonalne przygotowanie orkiestr oraz dla sympatyków orkiestr, którzy licznie zgromadzili się na stadionie KS "Sokół". 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy, nagrody finansowe i statuetki.   

Odznaczeniami za całokształt osiągnięć w pracy na rzecz kultury w Powiecie Kłobuckim, uhonorowano:
Bartłomieja Piętę – Kapelmistrza Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej we Wręczycy Wielkiej
Andrzej Kałę – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej       
Urszulę Kotowicz – pracownika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Kłobucku.
Odznaczenia i nagrody wręczyli laureatom, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura i Wójt Gminy Wręczyca Wielka Henryk Krawczyk.

XX Jubileuszowy Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

26 czerwiec 2018 48 zdjęć