do góry
Strona główna Aktualności

XV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Szukamy Mistrza” rozstrzygnięty!

24 Marzec 2017
kategoria:
Aktualności

20 marca 2017r. odbył się XV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Szukamy Mistrza”. Organizatorki – panie Małgorzata Śliwa i Beata Zbrońska, polonistki Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku – już po raz 15. zaprosiły do udziału uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu kłobuckiego.

Konkurs zwyczajowo przebiega w dwóch etapach: szkolnym (etap wewnątrzszkolny, którego celem jest wyłonienie pięciu najlepszych uczniów – reprezentantów danej szkoły) i międzyszkolnym, przeprowadzanym w ZS Nr 1 w Kłobucku. W bieżącym roku szkolnym do konkursu zgłosiło się 36 osób.

Gimnazja reprezentowali uczniowie z: Krzepic, Przystajni, Kłobucka, Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kłobucku i Opatowa. Szkoły ponadgimnazjalne natomiast reprezentowali uczniowie kłobuckich szkół: Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku  i Zespołu Szkół w Krzepicach.

Dyrektor „kłobuckiej jedynki” Pani Anna Nowicka powitała uczestników konkursu i towarzyszących im nauczycieli – opiekunów, życząc wszystkim powodzenia w poszukiwaniach mistrza ortografii powiatu kłobuckiego. Uczestnicy konkursu tym razem zmagali się z tekstem Podążać za swymi marzeniami…, który  przybliżył sylwetkę Josepha Conrada.

Komisja (w składzie: Grażyna Jędrak, Sylwia Płuska, Renata Zmysłowska, Ksymena Żurawska, Jolanta Drab, Dorota Chalińska, Anna Grygiel, Dorota Nodzyńska – Mros, Ilona Dobringer – Jaworska i Małgorzata Jagodzińska) pracowała bardzo rzetelnie i wyłoniła Mistrzów Ortografii XV MKO.

Uczniowie w tym roku prezentowali wyrównany poziom umiejętności ortograficznych.
W kategorii gimnazjów najlepszymi okazali się:
I miejsce – Zuzanna Kozak (Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kłobucku),
II miejsce – Olga Kowalczyk (Gimnazjum w Kłobucku),
III miejsce – Weronika Izydorczyk  (Gimnazjum w Krzepicach).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych triumfowali uczniowie:
I miejsce – Paulina Bogacz (ZS nr 3 w Kłobucku),
II miejsce – Natalia Zając (ZS w Krzepicach),
III miejsce – Krzysztof Wysocki (ZS nr 1 w Kłobucku).

Pani dyrektor Anna Nowicka podziękowała nauczycielkom języka polskiego za pracę w komisji, a zwycięzcom pogratulowała umiejętności ortograficznych.

Nagrody książkowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku i dyplomy wręczali Starosta Powiatu Kłobuckiego –Pan Henryk Kiepura i Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Joanna Kulejewska.

Uczniowie klas gastronomicznych pod kierunkiem nauczycieli zawodu: Iwony Gloc, Teresy Polis, Magdaleny Polis i Pawła Wróblewskiego przygotowali poczęstunek dla gości. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy już za… rok.

Zainteresowanym prezentujemy fragment dyktanda, z którym musieli zmierzyć uczestnicy konkursu:

Podstawę jego lektur stanowiły poezje i dramaty pisarzy romantycznych, o czym sam mówił: „Polskość [...] wziąłem do dzieł swoich przez Mickiewicza i Słowackiego”. Być może odkrył przygody sienkiewiczowskich watażków, warchołów, hultajów, hord ciemiężców i hersztów watah, ale również żarliwą wiarę prawdziwych herosów i nieustraszonych obrońców polskości.

Jako uczeń gimnazjum nie wykazywał szczególnego zainteresowania nauką, co trwożyło seniorów familii, która bądź co bądź chlubiła się szlacheckimi korzeniami. Toteż jako niespełna siedemnastoipółletni żółtodziób, chimeryczny entuzjasta ogarnięty żądzą przygód i huraoptymizmem (hurraoptymizmem) został wysłany do Marsylii we Francji, aby rozpocząć pracę żeglarza i życie obieżyświata.