do góry
Strona główna Aktualności

XIX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

26 Czerwiec 2017
kategoria:
Aktualności
 

W niedzielę 25 czerwca odbył się w Dankowie XIX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.

Swój udział w przeglądzie zadeklarowało 11 orkiestr z terenu powiatu kłobuckiego:  Orkiestra Dęta z Krzepic, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Zajączki Pierwsze, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Starokrzepice, Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wręczyca Wielka, Orkiestra Dęta OSP w Ostrowach nad Okszą, Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej Miedźno, Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK Lipie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOKiS Panki, Orkiestra Dęta OSP Złochowice, Orkiestra Dęta z Przystajni,  Dziecięca Orkiestra Dęta z Przystajni.

Przegląd rozpoczął się przemarszem orkiestr dętych z ul. Kasztanowej  na plac Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Dankowskiej, gdzie orkiestry wykonały tradycyjnie utwór wspólny - marsz „Orkiestry dęte”.

Punktualnie o godz. 13.45 oficjalnego otwarcia XIX Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych dokonali: Starosta Kłobucki, prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - Henryk Kiepura, Wójt Gminy Lipie – Bożena Wieloch oraz Proboszcz Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Dankowie – Henryk Dusza.

Zgodnie z założeniami regulaminowymi prezentacje orkiestr dętych oceniało profesjonalne jury w składzie: Zbigniew Adamski, Tomasz Doliński oraz Stanisław Śliwiński. W kategorii przemarsz, zwracano uwagę na: brzmienie orkiestry w marszu, równość kroku i tempo.
W kategorii występ sceniczny, brano pod uwagę: dobór repertuaru, interpretacje/dynamika, tempo, frazowanie, rytm i ogólny wyraz artystyczny.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu 11 orkiestr, jury ogłosiło werdykt.

W kategorii przemarsz:

  • I miejsce i puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Pilśniaka zdobyła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Ostrowy nad Okszą
  • II miejsce i puchar Starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury zdobyła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej Miedźno
  • III miejsce i puchar Wicestarosty Macieja Biernackiego zdobyła Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu.

W kategorii występ sceniczny:  

  • I miejsce i puchar Starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury zdobyła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej Miedźno pod batutą kapelmistrza Miłosza Janika
  • II miejsce i puchar Wójta Gminy Lipie Bożeny Wieloch zdobyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Panki, z kapelmistrzem Marleną Skoczylas
  • III miejsce i puchar Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP Henryka Kiepury zdobyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Zajączki Pierwsze, którą prowadził kapelmistrz Bogdan Krzak.

Grand Prix tegorocznego XIX Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych otrzymali ex aeguo Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej z kapelmistrzem Bartłomiejem Piętą oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Starokrzepice i jej kapelmistrz Sławomir Kryś.

Swoją nagrodę publiczność przyznała jednogłośnie Dziecięcej Orkiestrze Dętej z Przystajni.

Organizatorzy uhonorowali również nagrodą najmłodszego uczestnika przeglądu – Judytę Grzesiak z Dziecięcej Orkiestry Dętej w Przystajni oraz najstarszego uczestnika – Jana Kukułkę z Orkiestry Dętej OSP w Ostrowach nad Okszą.

Przewodniczący jury Pan Tomasz Doliński ufundował buławę dla najlepszego tamburmajora  Przeglądu. Nagroda powędrowała w ręce Natalii Krzak z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Zajączki Pierwsze.

Jury zgodnie stwierdziło, iż poziom występów był bardzo wysoki. Słowa uznania i podziękowanie skierowało do kapelmistrzów, za profesjonalne przygotowanie orkiestr oraz dla sympatyków orkiestr, którzy tak licznie zgromadzili się na placu przy dankowskim Sanktuarium.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy, nagrody finansowe i statuetki.

XIX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

26 czerwiec 2017 70 zdjęć
  • 1
  • 2