do góry
Strona główna Aktualności

WFOŚiGW - dotacje dla mieszkańców

16 Maj 2017
kategoria:
Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza mieszkańców województwa śląskiego do udziału w programie, którego celem jest ograniczenie (niskiej) emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych starszej generacji i o niskiej sprawności, w wyniku czego spalanie w nich węgla odbywa się w nieefektywny sposób.

Program SMOG STOP to program pozwalający  mieszkańcom województwa śląskiego, w tym naszego powiatu, którzy zdecydują się spełnić warunki określone w Regulaminie Programu „Stop Smog” na uzyskanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW.

Jest to kontynuacja Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

  1. zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
  2. zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja 
  1. oraz innych dokumentów przewidzianych w Regulaminie.

WFOŚiGW informuje ponadto, że:. Według aktualnego stanu wiedzy WFOŚiGW, akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, do wydawania stosownych certyfikatów potwierdzających, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 posiadają:

  1. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze,
  2. Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów i Urządzeń Grzewczych, ul Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
  3. Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej, ul. Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
  4. Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, ul. Małeckiego 29, 60-706 Poznań.

Dane innych jednostek akredytujących w Europie będących sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation), których certyfikaty zgodnie z Regulaminem Programu SMOG STOP będą honorowane, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.european-accreditation.org/ea-members

Od 8 do 26 maja w siedzibie Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 będzie działał PUNKT KONSULTACYJNY dla Programu SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez Telefon kontaktowy: 32 60 32 252mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku.

W załączeniu przekazujemy wzory dokumentów do pobrania oraz przykładowe, poprawnie wypełnione dokumenty.

Więcej informacji pod adresem  internetowym:             
http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2088-punkt-konsultacyjny-smog-stop.html

kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xls Kopia Wniosek_osoby_fizyczne_2017.xls 17-05-16 13:16 128.5KB pobierz plik: Kopia Wniosek_osoby_fizyczne_2017.xls
doc oswiadczenie_wspolwlasciciela.doc 17-05-16 13:15 25KB pobierz plik: oswiadczenie_wspolwlasciciela.doc
doc protokol_odbioru_koncowego.doc 17-05-16 13:15 50KB pobierz plik: protokol_odbioru_koncowego.doc
pdf przyklad_oswiadczenie_wspolwlasciciela_osoby_fizyczne_2017.pdf 17-05-16 13:15 227.18KB pobierz plik: przyklad_oswiadczenie_wspolwlasciciela_osoby_fizyczne_2017.pdf
pdf przyklad_wniosek_osoby_fizyczne_2017.pdf 17-05-16 13:15 1.72MB pobierz plik: przyklad_wniosek_osoby_fizyczne_2017.pdf
pdf Regulamin_2017_smog_stop.pdf 17-05-16 13:14 414KB pobierz plik: Regulamin_2017_smog_stop.pdf