do góry
ikonaPraca aptek od dnia 01.04.2024 r.
Strona główna Aktualności

VIII Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych

20 Grudzień 2022
kategoria:
Aktualności

W dniu 17 grudnia br. w Hali Sportowej Powiatu Kłobuckiego w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku odbyła się VIII Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych. Uroczystość odbyła się po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wirusa COVID-19.

Powiat Kłobucki od lat organizując Powiatową Prezentację Tradycji Bożonarodzeniowych stara się pielęgnować lokalne tradycje związane z tym pięknym, rodzinnym świętem. Kultywowanie tradycji ludowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia rozpoczęto od występu Zespołu Śpiewaczego KGW Zagórzanka, następnie zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i statuetki a także nagrody pieniężne wszystkim twórcom stołów.

Zebranych uczestników uroczystości powitali organizatorzy – Starosta Kłobucki Pan Henryk Kiepura, Przewodnicząca Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Pani Janina Koślik oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku Pan Jacek Rudzki.

W tym roku stoły przygotowały panie z kół gospodyń wiejskich:

 • Gminę Kłobuck reprezentowało KGW Kłobuck Zagórzanka,
 • Gminę Krzepice reprezentowało KGW Zajączki,
 • Gminę Lipie reprezentowało KGW Kleśniska,
 • Gminę Miedźno reprezentowało KGW Władysławów,
 • Gminę Opatów reprezentowało KGW Waleńczów,
 • Gminę Panki reprezentowało KGW Kostrzyna Kotary,
 • Gminę Popów reprezentowało KGW Dąbrowa,
 • Gminę Przystajń reprezentowało KGW Kuźnica Stara,
 • Gminę Wręczyca Wielka reprezentowało KGW Szarlejka.

Stół, jak co roku, przygotowało również Stowarzyszenie Rady Powiatowej KGW w Kłobucku,

oraz szkoły ponadpodstawowe, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym:

 • Zespół Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku,
 • Zespół Szkół Nr 2 im. ks. J. Długosza w Kłobucku,
 • Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku,
 • Zespół Szkół w Krzepicach.

Po odmówieniu modlitwy i uroczystym poświęceniu przez Duszpasterza Rolników ks. Eugeniusza Sikorskiego, nastąpiła degustacja przygotowanych potraw, które zachwycały wyglądem i kusiły zapachami. 

Podczas uroczystości prowadzona była zbiórka publiczna Komitetu Społecznego na rzecz sztandaru dla Kół Gospodyń Wiejskich.

W trakcie degustacji odbył się pokaz kulinarny Amina Fakhari pn. „Świąteczne inspiracje – inaczej niż klasycznie”.

Uczestnicy imprezy mogli odwiedzać stoiska wystawców: Starostwa Powiatowego w Kłobucku,  Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Związku Młodzieży Wiejskiej. Podczas uroczystości można było nabyć rękodzieła ludowe i artystyczne.

Wśród uczestników wydarzenia byli m.in.: Poseł na Sejm RP Pan Zdzisław Wolski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Rady Powiatu Kłobuckiego Pan Zbigniew Pilśniak, Starosta Kłobucki Pan Henryk Kiepura, Wicestarosta Pani Zdzisława Kall, Członkowie Zarządu Powiatu Kłobuckiego Pan Maciej Biernacki i Pan Krzysztof Nowak, Burmistrz Krzepic Pan Krystian Kotynia, Burmistrz Kłobucka Pan Jerzy Zakrzewski, radni Rady Powiatu Kłobuckiego, radni rad gmin, sołtysi, dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych oraz przedstawiciele władz mundurowych.

 • 1
 • 2