do góry
ikonaCud zjednoczenia - Bitwa WarszawskaikonaZagrożenie koronawirusem w Powiecie Kłobuckim
Strona główna Aktualności

Uwaga - nowe obostrzenia!!! Cała Polska "żółtą strefą"

09 Październik 2020
kategoria:
Aktualności

W związku ze wzrostem liczby osób zakażonych wirusem COVID-19 w dniu 10 października 2020r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dotyczy nowych obostrzeń nakazów i zakazów w poszczególnych strefach. Poniżej skrócony wykaz obostrzeń i zaleceń:

  1. Ograniczenia liczby osób (z wyłączeniem obsługi) biorących udział w przyjęciach ślubnych, konsolacjach, a także innych przyjęciach okolicznościowych do:
  • w strefach czerwonych limit osób do 50 osób.
  • w strefach żółtych limit osób do 75 osób.
  1. Obowiązkiem jest nakaz zakrywania ust i nosa osób w miejscach publicznych w strefach czerwonych, jak również w strefach żółtych.
  2. Ograniczenie w działalności punktów gastronomicznych, barów i restauracji w strefach czerwonych. Bary i restauracje w strefach czerwonych mogą być otwarte tylko do godz. 22:00 z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem, zakazuje się do odwołania przedsiębiorcom i podmiotom  organizacji dyskotek i kubów nocnych ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Przywraca się obowiązek przedstawienia na żądanie Policji zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Również wprowadza się minimalną odległość pomiędzy zgromadzeniami, która musi wynosić co najmniej 100.

Ponadto zwolniono z obowiązku zakrywania ust i nosa nie tylko na terenie lasów, ale także na terenie parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży, gdzie są to miejsca o podobnym charakterze.

Prosimy o stosowanie się do powyższych zaleceń zawartych w rozporządzeniu mieszkańców powiatu kłobuckiego i osób czasowo przebywających na terenie powiatu, zwłaszcza we wszelkich miejscach gdzie potencjalnie mogą się gromadzić większe skupiska ludności na terenie powiatu.    

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie powyższych zasad.

Opis obrazka