do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Starosta o autostradzie - hałas i niebezpieczeństwo

11 Marzec 2021
kategoria:
Aktualności

W czwartek 11 marca odbyło się spotkanie samorządowców Subregionu Częstochowskiego. Wśród wielu omawianych tematów, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura przedstawił wniosek o zwrócenie się do Ministra Infrastruktury o środki finansowe na dostosowanie dróg gminnych i powiatowych do zmienionej sytuacji komunikacyjnej.

W przydatku powiatu kłobuckiego Starosta omówił przede wszystkim problemy związane z drogami powiatowymi na terenie gmin Wręczyca Wielka i Kłobuck, szczególnie drogi w Szarlejce, Kalei i Białej. Zwiększony ruch powoduje zużycie dróg i znaczne pogorszenie stanu bezpieczeństwo na tych odcinkach, szczególnie że na niektórych z dróg o których mówił Starosta nie zostały zbudowane chodniki dla pieszych. Zebrani przyjęli wniosek Starosty, który zostanie skierowany do Ministra Infrastruktury. Przebudowa dróg w Szarlejce, Kalei i Białej wraz z chodnikami podniesie komfort i  bezpieczeństwo zarówno kierujących jak i pieszych.

Starosta wrócił także do sprawy hałasu  z autostrady, który jest uciążliwy dla mieszkańców. Starostwo w Kłobucku już w ubiegłym roku podjęło działania, rozmawialiśmy z przedstawicielami  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – mówi Starosta Henryk Kiepura - jako samorządowcy będziemy podejmować działania aby te utrudnienia zostały usunięte.