do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022ikonaInformacja dotycząca bezpośredniej obsługi interesantówikonaCud zjednoczenia - Bitwa Warszawska
Strona główna Aktualności

Ruszyła druga tura uczestników do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku

30 Kwiecień 2021
kategoria:
Aktualności

W dniu 30 kwietnia 2021 roku Członek Zarządu Maciej Biernacki odwiedził uczestników w Dziennym Domu Seniora w Kłobucku. Członkowi Zarządu towarzyszyli Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Joanna Maruszczyk oraz Kierownik Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku Partyk Tronina.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kłobucku powstał z myślą o seniorach oraz innych osobach potrzebujących wsparcia czy też dodatkowej opieki w powrocie do zdrowia po przebytej chorobie czy hospitalizacji. DDOM stanowi formę opieki skierowanej do 60 osób wyłącznie powyżej 65 roku życia, niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Rekrutacja do projektu odbywa się na podstawie:

  • skierowania do dziennego domu opieki medycznej wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
  • w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczenia w szpitalu wystawi skierowanie do DDOM.

Więcej informacji pod nr telefonu: 789 495 079 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).

Kwota całkowita pro­jektu: 1 284 791,74

Dofi­nan­sowanie pro­jektu: 1 194 856,00