do góry
ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!
Strona główna Aktualności

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie kłobuckim 2022 r.

12 Maj 2022
kategoria:
Aktualności

W dniu 9 maja 2022 r. w powiecie kłobuckim w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłobucku przy ul. Sportowej 14 rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa.

Otwarcia dokonała Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego Zdzisława Kall oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłobucku Andrzej Wystalski wraz z przedstawicielem Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie mjr Arturem Bożek. Kwalifikacja potrwa do 27 maja 2022 r. 

Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2022r. otrzymała pocztą imienne wezwanie.

Do kwalifikacji wojskowej w 2022r. zostali wezwani:

 • mężczyźni urodzeni w 2003r., 
 • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 2000–2002, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 • kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
  i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 
 • posiadaną dokumentację medyczną, 
 • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), 
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki. 

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.