do góry
Strona główna Aktualności

Remont Przychodni nr 2 w Kłobucku

29 Grudzień 2017
kategoria:
Aktualności
 

W dniu 29 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku, działający w imieniu Powiatu Kłobuckiego, Henryk Kiepura – Starosta i Maciej Biernacki – Wicestarosta podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na „Wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ul. Rómmla 4 w Kłobucku, dz. nr 4350/128”.

Wartość zadania została ustalona w wysokości 193.110,00 zł (brutto) i obejmuje wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym – w terminie do dnia 30 marca 2018 roku. Wykonawcą zadania jest SUN GALLO s.c. Marcin Derendarz i Dorota Derendarz z Łodzi.