do góry
Strona główna Aktualności

Publikacja „Koła Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego” (operacja nr 37 Planu operacyjnego na lata KSOW 2016-2017)

30 Sierpień 2017
kategoria:
Aktualności

Powiat Kłobucki informuje, że w najbliższym czasie wyda folder pn. “Koła Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego”. Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Publikacja ma rozbudzić entuzjazm wśród mieszkańców powiatu do aktywnej działalności w kołach gospodyń wiejskich. Realizacja operacji jest odpowiedzią na małą znajomość tutejszej kultury, obrzędów, tradycji, potraw i imprez wśród lokalnej społeczności. Folder skierowany jest do mieszkańców powiatu kłobuckiego, w szczególności do młodych ludzi. Grupę docelową stanowić będą dzieci i młodzież w wieku szkolnym, oraz osoby dorosłe zamieszkałe na terenach wiejskich powiatu.

Wydawnictwo zostanie sfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017, operacja pn. “Koła Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego”.

Opracowanie dostępne będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku, w Punkcie Informacji Turystycznej w Kłobucku oraz we wszystkich bibliotekach gminnych i szkolnych  z terenu powiatu kłobuckiego oraz w Bibliotece Powiatowej. Wydanie zostanie przekazane także do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Każde koło KGW otrzyma jeden pamiątkowy egzemplarz. W wersji PDF folder zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Kłobuckiego. Wersję tą będzie można pobrać na komputer, tablet lub telefon.

Publikacja dostępna będzie także na stronie http://slaskie.ksow.pl/.

Zachęcamy Państwa do zarejestrowania się jako Partner KSOW na portalu http://ksow.pl.