do góry
ikonaNabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!ikonaPOMOC DLA UKRAINY !!!
Strona główna Aktualności

Powiat Kłobucki nagradza sportowców

08 Czerwiec 2022
kategoria:
Aktualności

W dniu 6 czerwca br. podczas sesji Rady Powiatu wręczono nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów i działaczy w dziedzinie sportu.

Nagrody te przyznawane są na mocy Uchwały  Nr 101/XIII/2016  Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Przyznawanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe oraz znaczące osiągnięcia w działalności sportowej we wszystkich dziedzinach sportu, stanowią wyraz uznania władz samorządowych dla zawodników, trenerów oraz działaczy, biorących udział we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i sportu w powiecie kłobuckim.

Nagrody i wyróżnienia sportowe mogą otrzymywać zawodnicy i drużyny zrzeszeni w stowarzyszeniach działających  w zakresie kultury fizycznej, w tym również uczniowskich klubach sportowych, mających siedziby na terenie powiatu kłobuckiego i prowadzących działalność na jego terenie, także w sekcjach sportowych ośrodków sportu i rekreacji gmin powiatu kłobuckiego oraz inne osoby fizyczne mające szczególny wkład w promocję i rozwój sportu na terenie powiatu kłobuckiego.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za znaczące osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim w roku poprzedzającym przyznanie nagrody lub wyróżnienia.

Na mocy uchwały Nr 978/2022 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2021 Zarząd Powiatu Kłobuckiego przyznał:

  • Nagrody pieniężne w kwocie 300 zł za osiągnięcia sportowe zawodnika/zawodniczki na szczeblu międzynarodowym otrzymali:

- Emilia Osadnik

- Paweł Telenga

- Maciej Kmieć

- Patrycja Kmieć

- Aleksander Tukaj

- Dominik Jaskuła

- Nicola Brzęczek

  • Nagrody pieniężne w kwocie 200 zł za osiągnięcia sportowe zawodnika/zawodniczki na szczeblu ogólnopolskim otrzymali:

- Antoni Wacowski

- Maksymilian Wacowski

- Oliwia Leszczyna

- Maja Telęga

- Patryk Kałmuk

- Kamila Świącik

- Zofia Cichoń

- Weronika Lis

- Stefania Macherzyńska

- Jakub Szewczyk

- Kacper Galiczak

- Eryk Bator

- Julia Zawada

- Mateusz Jaskuła

- Mateusz Pawełczak

- Barbara Pawełczak

  • Nagrody pieniężne w kwocie 100 zł za osiągnięcia sportowe zawodnika/zawodniczki na szczeblu wojewódzkim otrzymali:

- Krystian Wolski

- Kamila Strzelczyk

- Wiktoria Strzelczyk

- Jan Kabziński

- Leon Suchański

- Dominik Drzastwa

- Nikodem Pomian

  • Nagrody pieniężne w kwocie 500 zł dla drużyny osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, ogólnopolskim czy wojewódzkim otrzymali:

- Uczniowski Klub Sportowy TYTAN Ostrowy nad Okszą

- Drużyna siatkarek Akademii Siatkówki SPS Panki

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kłobucku

Zarząd Powiatu przyznał także wyróżnienia trenerom i działaczom, będącym członkami lub pracownikami klubu sportowego, stowarzyszenia działającego w zakresie kultury fizycznej bądź uczniowskiego klubu sportowego, prowadzącym szkolenia zawodników uzyskujących znaczące wyniki sportowe, a także innym osobom fizycznym  mającym szczególny wkład w promocję i rozwój sportu na terenie powiatu  kłobuckiego.

 

W roku 2021 byli to następujący trenerzy/działacze:

- Piotr Telenga

- Karolina Górecka-Krawczyk

- Barbara Osuchowska

- Michał Kalke

- Mariusz Kuberski

- Aleksandra Jaskuła

- Sławomir Jaskuła

- Wojciech Kowalik

- Krzysztof Brzęczek

- Stanisław Wrzesiński

- Jacek Rokosa

- Dariusz Wojnowski

- Artur Osuchowski

- Grzegorz Garbaciak

- Michał Leśnikowski

 

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów!

Powiat Kłobucki nagradza sportowców

8 czerwiec 2022 41 zdjęć