do góry
Strona główna Aktualności

Powiat Kłobucki inwestuje w poprawę dróg

07 Luty 2024
kategoria:
Aktualności

W dniu 06.02.2024 roku w Powiecie Kłobuckim zostało ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2042 S Truskolasy, ul. Dębieczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego.

Realizacja przedmiotowego zadania jest przewidziana w formule „zaprojektuj    i wybuduj”. Ogólny zakres prac określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym obejmuje: poszerzenie jezdni do szerokości 6 m na odcinku drogi o długości ok. 1,2 km, podbudowę, nawierzchnię, zjazdy, drogę dla pieszych oraz system odwodnienia.

Zadanie jest dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Realizacja zadania pozwoli na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, zwłaszcza mieszkających w rejonie inwestycji. Zapewne podniesie też komfort życia codziennego mieszkańców.